Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Обґрунтування маркетингових рішень та оцінювання ризиків

Мета дисципліни — ознайомити студентів із технологією прийняття рішень, основами сучасної

Економічне управління суб’єктами господарювання

Мета курсу – формування системи знань щодо економічного управління підприємством в умовах

Економіка та організація підприємств малого бізнесу

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців сукупність знань та

Економетрія

Мета курсу – навчитися аналізувати інформативні потоки в соціально-економічних системах,

Інформаційні системи та технології в економіці

Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в економіці» є

Аналіз господарської діяльності

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є діяльність суб’єктів господарювання,

Оптимізаційні методи та моделі

Метою навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» є формування системи

Інноваційний розвиток агровиробництва

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета дисципліни — ознайомити студентів із технологією прийняття рішень, основами

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних

Електронна комерція

Метою викладання дисципліни «Електронна комерція» є оволодіння базовими знаннями і

Біржова справа

Мета навчальної дисципліни “Біржова справа” – формування системи знань з

Регіональна економіка

Мета дисципліни “Регіональна економіка” – формування системи знань щодо розміщення

Економіка та організація торгівлі

Предметом дисципліни «Економіка та організація торгівлі» є вивчення теоретичних, методичних та

Економіка та бізнес

Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями знань та вміння

Економіка підприємства

Мета курсу – сформувати уявлення про економічні засади функціонування підприємств,

Економіка аграрного виробництва та менеджмент

Метою дисципліни є дослідження дії економічних законів у аграрному виробництві

Управління проектами

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи управління проектами,

Методологія та організація наукових досліджень

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок

Домашня економіка

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ домашньої

Основи підприємництва

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ підприємництва,

Економічне управління підприємством

Мета курсу – формування системи знань щодо економічного управління підприємством

Бізнес-проектування

Мета курсу – формування системи знань щодо розробки бізнес-проектів, аналізу

Інвестування

Мета курсу – формування системи знань щодо інвестицій та інвестиційної

Статистика

Мета курсу – формування знань щодо методів збирання, оброблення та

Залишити повідомлення для декана
×