Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Економічний аналіз

Предметом навчальної дисципліни «Економічний аналіз» є діяльність суб’єктів господарювання, господарські

Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи і моделі

Метою навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Метою     дисципліни      “Моделювання      в      управлінні                        соціально-економічними системами” є засвоєння знань

Інноваційний розвиток підприємств

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета дисципліни — ознайомити студентів із технологією прийняття рішень, основами

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних

Економічний механізм ціноутворення в АПК

Мета дисципліни «Економічний механізм ціноутворення в АПК»: надання студентам теоретичних

Електронна комерція

Метою викладання дисципліни «Електронна комерція» є оволодіння базовими знаннями і

Управління стратегічним розвитком підприємства

Навчальна дисципліна «Управління стратегічним розвитком підприємства» орієнтована на вивчення закономірностей

Біржова справа

Мета навчальної дисципліни “Біржова справа” – формування системи знань з

Регіональна економіка

Мета дисципліни “Регіональна економіка” – формування системи знань щодо розміщення

Економіка торгівлі

Предметом дисципліни «Економіка торгівлі» є вивчення теоретичних, методичних та практичних проблем

Економіка та бізнес

Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями знань та вміння

Економіка підприємства

Мета курсу – сформувати уявлення про економічні засади функціонування підприємств,

Економіка аграрного виробництва та менеджмент

Метою дисципліни є дослідження дії економічних законів у аграрному виробництві

Торговельне підприємництво

Мета курсу – формування системи знань, вмінь і навичок у

Управління проектами

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи управління проектами,

Методологія економічних досліджень

Мета: надання теоретичних знань і практичних навичок з питань суті

Методологія та організація наукових досліджень

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок

Економіка аграрного виробництва

Мета: забезпечити поглиблене засвоєння студентами теоретико-методичних та практичних питань з

Основи біржового підприємництва

Метою курсу є закріплення у студентів, які опановують спеціальність «Підприємництво,

Основи підприємництва

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ підприємництва,

Економічне управління підприємством

Мета курсу – формування системи знань щодо економічного управління підприємством

Проектний аналіз

Мета курсу – формування системи знань щодо розробки інвестиційних проектів,

Інвестування

Мета курсу – формування системи знань щодо інвестицій та інвестиційної

Оптимізаційні моделі та методи

Метою навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і

Економічна статистика

Мета курсу – формування знань щодо методів збирання, оброблення та

Статистика

Мета курсу – формування знань щодо методів збирання, оброблення та

Надішліть нам своє питання до факультету
×