м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Історія факультету

1990

Історія факультету економіки та бізнесу започаткована у 1990 році, коли на базі факультету електрифікації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГу) було створено економічне відділення, до якого увійшли дві кафедри інституту: “Економіка і управління в АПК” і “Організація виробництва в АПК”. Керував відділенням заступник декана факультету Легеза Георгій Олексійович. Перший набір студентів спеціальності “Економіка підприємства” становив 75 осіб, випуск яких відбувся через п’ять років.

1993

Наказом ректора МІМСГу № 48-К від 15 лютого 1993 року створено інженерно-економічний факультет. Виконуючим обов’язки декана нового факультету став к.е.н., доцент Козинський Леонід Миколайович.

1999

Інженерно-економічний факультет рішенням Вченої ради Таврійської державної агротехнічної академії, яка у квітні 1994 року стала правонаступником МІМСГу, отримав нову назву: “Економічний факультет”. У цьому ж році на факультеті була відкрита спеціальність “Облік і аудит”

2001-2002

На факультеті була відкрита спеціальність “Фінанси”, на базі яких у 2002 році було створено окремий факультет “Облік і аудит“.

2006

На економічному факультеті була відкрита нова спеціальність – “Маркетинг”.

2008

2008 рік став роком зворотного об’єднання двох факультетів у факультет економіки та бізнесу, який ввійшов до складу навчально-наукового інституту економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету, що у 2007 році став правонаступником Таврійської державної агротехнічної академії. До складу об’єднаного факультету увійшли кафедри економіки підприємства, економічної теорії, організації виробництва та агробізнесу, менеджменту і маркетингу, обліку і аудиту, аналізу і контролінгу, фінансів і кредиту, українознавства та вищої математики.

2012

Кафедра вищої математики у травні 2012 року була відокремлена від факультету та передана до складу факультету механізації сільського господарства.

2015

У вересні була відокремлена кафедра українознавства, а у кінці грудня 2015 року шляхом об’єднання кафедр обліку і аудиту та аналізу і контролінгу була створена кафедра обліку і оподаткування.

2016

Навесні університет отримав дозвіл Міністерства освіти та науки України на підготовку фахівців спеціальності “Менеджмент”.

2017

А цього року університет отримав дозвіл на підготовку фахівців відразу з двох спеціальностей “Туризм” й “Публічне управління та адміністрування”.

2020

Факультет очолила доктор наук з державного управління, доцент, депутат Мелітопольської міської ради VIII скликання Ганна Ортіна.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” та з метою підвищення якості професорсько-викладацького складу випускних кафедр університету Наказом ректора університету № 83-ОД від 30 червня 2016 року відбулося перейменування кафедр факультету:

  • – кафедри економічної теорії на кафедру економіки;
  • – кафедри організації виробництва та агробізнесу на кафедру менеджменту;
  • – кафедри економіки підприємств на кафедру підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
  • – кафедри фінансів і кредиту на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.
30
років ми випускаємо чудових фахівців з економіки та бізнесу
15
докторів наук працюють на факультеті
58
кандидатів наук забезпечують освітній процес
Залишити повідомлення для декана
×