м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Напрями досліджень

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону

Коноваленко Анастасія Сергіївна
Директор Науково-дослідного інституту, доктор економічних наук, доцент

Функціонування Науково-дослідного інституту спрямоване на раціональне і концентроване використання наукового потенціалу університету та сприяє освоєнню дослідних розробок, що стимулюватимуть розвиток агропромислового комплексу та сільських територій.

Інститут організує проведення наукових досліджень з питань: науково-теоретичних та методологічних основ конкурентоспроможного агропромислового виробництва та сталого розвитку сільських територій на інноваційній основі, теоретичних та методологічних засад організації виробництва і підприємництва, методології та практики соціально-економічного розвитку. А також, науково-прикладних основ ефективного розвитку аграрного сектору економіки, науково-методологічних засад обліково-інформаційного забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва, формування ефективної системи фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в агарному секторі.

Напрями досліджень

Історія НДІ СЕРР

Науково-дослідний інститут стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва півдня України було створено 23 жовтня 2007 р. з метою вирішення проблем економіки, підприємництва, маркетингу, менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення агропромислового виробництва, поглиблення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності, ефективного поєднання розвитку науки і виробництва.

З часом перелік напрямів наукової діяльності вчених інституту розширився і Інститут було перейменовано в НДІ соціально-економічного розвитку регіону.

Яворська Тетяна Іванівна
Директор НДІ соціально-економічного розвитку регіону у 2019-2021 роках, доктор економічних наук, професор
Прус Юрій Олександрович
Директор НДІ соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України у 2014-2019 роках, кандидат економічних наук, доцент
Легеза Дарія Георгіївна
Директор НДІ соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України у 2009-2014 роках, доктор економічних наук, професор
Структура науково-дослідного інституту
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА НДІ

Основними завданнями Ради є:

 • – участь у розробці національних та регіональних програм соціально-економічного розвитку районів (регіонів) Півдня України
 • – розгляд наукових рекомендацій, методик, звітів наукових досліджень відділів НДІ за основними напрямками розвитку науки, експертизи з питань формування прикладних досліджень, розподілу освоєння бюджетних та позабюджетних коштів і технічних ресурсів, рівня виконання завершених розробок.
НАУКОВА РОБОТА ІНСТИТУТУ СПРЯМОВАНА НА:

1. Науково-методичну діяльність:

 • – координації діяльності вчених і професорсько-викладацького складу в області організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств, економічної освіти та бухгалтерського обліку в напрямку європейської інтеграції;
 • – розробки наукових принципів і методичних документів функціонування сільськогосподарських дорадчих служб;
 • – удосконалювання організаційних форм міжнародного співробітництва вчених і фахівців при рішенні проблем економіки сільського господарства, організації агробізнесу, бухгалтерського обліку, аудиту, дорадництва, менеджменту, маркетингу та агрологістики з більш ефективним залученням до роботи студентів й аспірантів

2. Викладання аспектів наукової діяльності:

 • – впровадження елементів case-study в навчальний процес, проведення освітніх лекцій з питань, економіки, організації виробництва, менеджменту та маркетингу, бухгалтерського обліку для дорослого населення;
 • – підготовка й проведення міжнародних семінарів і науково-практичних конференцій із проблем економіки, бухгалтерського обліку, дорадництва, менеджменту та маркетингу в аграрному секторі економіки.

3. Розширення сфери діяльності інституту в рамках регіону, країни, ряду країн.

НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА З ВНЗ ТА НДІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ:
 • -спільні наукові проекти та програми;
 • – корегування напрямків наукових досліджень;
 • – впровадження наукових розробок у виробництво;
 • – підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • – наукове стажування;
 • – організація спільних наукових конференцій, семінарів;
 • – проведення проблемних лекцій, фахових дискусій;
 • – підготовка спільних наукових видань;
 • – організація практики студентів.
Залишити повідомлення для декана
×