Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Сторінка завідувача кафедри

Сторінка завідувача кафедри

 

Болтянська Лариса Олексіївна

Посада  завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта  Закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 1997 році за спеціальністю економіст

Вчене звання Доцент

В 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіка підприємства»

диплом 12 ДЦ № 016804

Вчена ступінь Кандидат економічних наук

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

диплом ДК №029334

E-mail  larysa.boltianska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar – Болтянська Лариса Олексіївна

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 

Галузь наукових інтересів:

 • формування та функціонування ринку продукції (робіт та послуг)
 • економічна ефективність виробництва та реалізації продукції (робіт та послуг)
 • оцінка резервів підвищення результативності діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва
 • формування і розвиток регіонального ринку плодівництва

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента, а з 2007 – на посаді доцента кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Основні наукові праці

 1. Болтянська Л.О. Перспективна форма інтеграції в садівництві /Л.О.Болтянська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2013 – №2 (22).
 2. Болтянська Л.О. Економічна оцінка типів насаджень та ефективність вирощування садів промислового типу/Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) Мелітополь 2013.- с.21-23
 3. Болтянська Л.О. В.М. Мітін, О.В. Шульга О.В. До питання визначення енергоефективності технологічних операцій /В.М. Мітін, О.В. Шульга О.В., Л.О. Болтянська //Вісник ЖНАЕУ, №2(45), т.4, ч І – 2014р.- с.333-336
 4. Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. Кооперація та інтеграція в садівництві / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський / Збірник наукових праць: випуск 23/Подільський державний аграрно-технічний університет за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету В.В. Іванишина. – Камянець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.- с.158-166 (Index Copernicus)
 5. Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. – №2 (31). – С. 33-38
 6. Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. – №3 (32). – С. 49-56 (Index Copernicus)
 7. Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Економічні аспекти ефективності продукції садівництва / Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко/Conference Proceedins, Part 1, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 2016 pages. C. 72-75. (0,4 ум.д.а/0,2 ум.д.а)
 8. Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / Л.О. Болтянська, В.М. Тебенко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue – c.525-530 (0,5 ум.д.а/0,25 ум.д.а) (Index Copernicus)
 9. Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації. //Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2017. в друці (Index Copernicus)

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Науково-практичні основи ефективного розвитку аграрного сектору економіки: Монографія./ Л.О. Андрєєва, Л.О. Болтянська та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 272 с. – С. 5-57.
 2. Болтянська Л.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Л.О. Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І Лисак .- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.- 668с. (12,94/38,83 ум. д. а., з грифом МОН).

Навчальні дисципліни

 • Економіка підприємства
 • Економіка та бізнес
 • Економіка торгівлі

Підвищення кваліфікації, стажування

 • ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Свідоцтво 12 СПК 693402 від 31.12.11 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво 12 СПВ 095140від 7.04.15 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво СС 00493706/002248-17 №2248 від 24.03.17 р.

Основні види діяльності, досягнення

У 2009 році працювала у складі організаційного комітету у XІІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття» на базі ТДАТУ.

2010/2011 навчальний рік – заступник декана факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з навчальної роботи.

2017-2018 – працювала координатором бізнес-інкубатору на базі Таврійського Державного агротехнологічного університету

Протягом всього періоду роботи виконую доручення зав. кафедри щодо організації навчальної роботи викладачів.

Нагороди, заохочення, почесні звання

У 2009 р. нагороджена подякою за високі професійні досягнення, сумлінну багаторічну працю в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного сектору економіки України, особистий внесок в удосконалення процесу навчання та виховання молоді.

 

Залишити повідомлення для декана
×