Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Програми досліджень

Програми досліджень

Договiр про створення науково-технічної продукції

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА НА 2016-2020 РОКИ

Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДПРОГРАМА № 3 НА 2016-2020 РОКИ

 Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні

(держ. реєстр. номер 0116U002739)

Керівник: д.е.н., проф. Яворська Т.І.

1. Анотація.  Розробка науково-методичних науково-методичні основ формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні спрямована на підвищення економічної ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств регіону, підвищення рівня життя населення, збереження   природних, трудових і виробничих ресурсів.

2. Проблематика дослідження. 

 • мета роботи – розробка науково-методичних основ формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні;
 • об’єкт дослідження – теоретичні і методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні;
 • предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти формування ефективного розвитку підприємництва в регіоні;
 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма – забезпечення ефективного розвитку підприємництва в регіоні.

 3. Очікувані наукові результати виконання проекту:

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати нові методи тощо;
 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.

4. Очікуване використання отриманих результатів:

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;
 • при підготовці кандидатів та докторів наук;
 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;
 • при підготовці публікацій у виданнях з Переліку ВАК України;
 • при підготовці публікацій у виробничих журналах;
 • при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України);
 • при розробці та впроваджені нових циклів практичних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;
 • при впровадженні у виробничий процес.

 Виконавці

Керівник підпрограми: д.е.н., проф. Т.І. Яворська

Керівник теми 1: д.е.н., проф. Т.І. Яворська

Керівник теми 2: к.е.н., доцент В.М. Тебенко

Керівник теми 3: к.е.н., доцент Г.І. Грицаєнко

Виконавці:

 1. Яворська Т.І., д.е.н., професор
 2. Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент
 3. Тебенко В.М., .к.е.н., доцент
 4. Болтянська Л.О., к.е.н., доцент
 5. Андрєєва Л.О., к.е.н., доцент
 6. Педченко Г.П., к.е.н., доцент
 7. Завадських Г.М., к.е.н., доцент
 8. Власюк Ю.О., к.е.н., доцент
 9. Лисак О.І., к.е.н., доцент
 10. Грицаєнко М.І., к.е.н., ст. викладач

програма НДР

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ 2013-2014 Н.Р.

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ 2014-2015 Н.Р.

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ 2015-2016 Н.Р.

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ 2016-2017 Н.Р.

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ  2017-2018 Н.Р.

ЗВІТ КАФЕДРИ ПТБ 2018-2019 Н.Р.

Залишити повідомлення для декана
×