м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ (ОСОБИ): очна форма навчання (денна, вечірня); заочна (дистанційна)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 10
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10

Факультет економіки та бізнесу оголошує прийом до аспірантури у 2020 р. на конкурсній основі за наступними спеціальностями:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФОРМА НАВЧАННЯ

(ДЕННА)

ФОРМА НАВЧАННЯ

(ВЕЧІРНЯ)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ (ОСОБИ):

очна форма навчання (денна, вечірня); заочна (дистанційна)

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10 10
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 10
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 1 10
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10

ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

 • – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

  ФОРМИ І СТРОК ПІДГОТОВКИ В АСПІРАНТУРІ

 • – очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • – заочна (дистанційна) – 4 роки.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ СКЛАДАЮТЬСЯ З

 • – вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • – вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою “відмінно”);
 • – вступного іспиту з філософії.

ВСТУПНИК ДО АСПІРАНТУРИ ПОВИНЕН НАДАТИ, НА ІМ’Я РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ, ДО ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ,
В ПЕРІОД З 10 ПО 24 СЕРПНЯ 2020 РОКУ, НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою за місцем роботи (навчання);
 3. копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 4. список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету. Особи, які мають менше 3 наукових праць з фаху дисертації, подають реферат обсягом 25-30 сторінок з обраної спеціальності (з обов’язковим письмовим висновком передбачуваного наукового керівника);
 5. витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до аспірантури з затвердженням теми та керівника дисертаційної роботи;
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (оригінал);
 7. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О;
 8. копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 9. копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду(два прим.);
 10. шість фотокарток 3х4;
 11. згоду на збір та обробку персональних даних.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ

 1. документ, що засвідчує особу та громадянство;
 2. документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

ДОВІДКИ: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, відділ аспірантури тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.

Залишити повідомлення для декана
×