м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (ФОО)

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (ФОО)

З 2022 року сайт кафедри фінансів, обліку і оподаткування працює за адресою:

http://www.tsatu.edu.ua/fk/

Спеціальність “Облік і оподаткування”
Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Перелік персональних ідентифікаторів ZOOM
науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, обліку і оподаткування

ПІБ викладача Посилання Ідентифікатор Пароль
1 Яцух О.О. https://us02web.zoom.us/j/8969349793?pwd=VEc5OWNBcVN5N1lxNWszRytoSDZZdz09 896 934 9793 787893
2 Сокіл О.Г. https://zoom.us/j/97428038329 974 2803 8329 2021
3 Трачова Д.М. https://us04web.zoom.us/j/8620780260?pwd=dG9RdlV2d0lJZkpBSVlBVVVxZkNOUT09 862 078 0260 3vp2sw
4 Дмитров М.І. https://zoom.us/j/9871676003?pwd=cmkvTjJGR2d6eE54cmJGWi9HU0YrUT09 987 167 6003 4L3A4q
5 Косторной С.В. https://us04web.zoom.us/j/6156282097?pwd=eVlsbGxaTjVTb0wvVk52eForNi9Kdz09 615 628 2097 M8F2rS
7 Цап В.Д. https://us04web.zoom.us/j/5574275092?pwd=UGhYTUk0MHZaVVREZnJUaTZFc2FXZz09 557 427 5092 164991
8 Чкан І.О. https://zoom.us/j/6610133336?pwd=UzZXQ1VRajZuNHZzcmR0QVdNMmY4QT09 661 013 3336 6X9Vgi
9 Кучеркова С.О. https://us04web.zoom.us/j/4206867377?pwd=TldCdDJkQ0VjWEMzQ0hySmhHSEVmUT09 420 686 7377 1111
10 Сахно Л.А. https://us04web.zoom.us/j/4502330835?pwd=RGdPQ09mM2kxMk0xa3ZEampIRE1WZz09 450 233 0835 1111
11 Костякова А.А. https://us02web.zoom.us/j/6553722375?pwd=bU0wSDE4S2taTTEzc255ZWhobkppUT09 655 372 2375 2022
12 Голуб Н.О. https://zoom.us/j/2730472091?pwd=MXQxKzROTDdQNHFKWFdURnN1bjhUZz09 273 047 2091 9pz89p
13 Демчук О.М. https://us04web.zoom.us/j/76153322373?pwd=cnhIaGZ5N2ltelFzR3c3NEhuMXZhZz09 761 5332 2373 b9pBb4
14 Трусова Н.В. https://us02web.zoom.us/j/82057172164?pwd=Y2trYmRhc0k0UGthZStrYmNOMmV6QT09 820 5717 2164 ge4mE4

 

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування охоплює найбільш сучасні, необхідні та перспективні напрями підготовки. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців та надання знань, корисних для успішного і заможного життя кожної людини.

Висококваліфікований викладацький колектив кафедри фінансів, обліку і оподаткування ставить за мету не тільки формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовки майбутньої професійної якісної фінансової та інтелектуальної еліти, але й становлення їх особистих якостей, їхнього світогляду, рівня розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Задачі кафедри:

  • сформувати у студентів вміння об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських суб’єктів.
  • набуття студентами практичних навичок застосовувати сучасні методи і методики оцінки фінансового стану, аналітичної роботи, пов’язаними з фінансовими аспектами діяльності організацій різних організаційно-правових форм.

Положення про кафедру “Фінанси, облік і оподаткування”

Запрошуємо отримати вищу освіту за спеціальностями “Облік і оподаткування” та “Фінанси, банківська справа та страхування”!

 

Інформаційний буклет спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” 2020

Склад кафедри
Яцух Олена Олексіївна к.е.н., доцент, завідувач кафедри

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств».

Сфера наукових інтересів:
Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств, державна підтримка АПК.

Косторной Сергій Володимирович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: “Податкова система”, “Інформаційні системи і технології у фінансах”.

Сфера наукових інтересів:
Оподаткування сільськогосподарських підприємств; інформаційні технології у фінансах; орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах.

Чкан Ірина Олександрівна к.е.н., доцент

Ведучий викладач з дисциплін: “Гроші та кредит”, “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”.

Сфера наукових інтересів:
Медичне страхування, страховий ринок, діяльність фінансових посередників.

Осипенко Світлана Олександрівна к.е.н., асистент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: “Фінанси”, “Казначейська справа”, “Державний фінансовий контроль”.

Сфера наукових інтересів:
Місцеві фінанси, бюджетна децентралізація, казначейське обслуговування бюджетів.

Дмитров Микола Іванович ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”.

Сфера наукових інтересів:
Організація фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

Залишити повідомлення для декана
×