Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові гуртки

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

РОБОТА СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ

В 2020-2021 н.р.

Керівник Тема дослідження гуртка План роботи гуртка Підсумки роботи
Андрєєва Л.О. Стратегія розвитку підприємництва в Україні завантажити
Болтянська Л.О. Перспективи розвитку підприємств України завантажити
Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством завантажити
Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК завантажити
Завадських А.М. Соціально-економічний розвиток територій (регіональний аспект) завантажити
Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні завантажити
Педченко А.П. Економіко-математичні та статистичні методи дослідження в підприємництві завантажити
Тебенко В.М. Економіка та розвиток підприємництва завантажити
Терещенко М.А. Розвиток біржового ринку України завантажити

Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців: матеріали ІІ науково-практичної конференції, м. Мелітополь, 15 червня 2020 р. Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2020. 176 с.

Список студентів, які взяли участь в Обласному конкурсі наукових робіт для обдарованої молоді 2019 р.

Список студентів, що взяли участь у І турі конкурсу наукових робіт 2019 р.

Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – 358 с.

Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – 254 с. (Секція “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Керівник Тема дослідження гуртка План роботи гуртка Підсумки роботи
Андрєєва Л.О. Стратегія розвитку підприємництва в Україні завантажити Протоколи гуртка Андрєєвої Л.О. 2019-2020 (1 сем)

Протоколи засідань студентського наукового гуртка Андрєєвої Л.О. 2 семестр 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Гришко Р., Андрєєва Л.О. тези

Дубініна В., Андрєєва Л.О. тези

Клімова А., Андрєєва Л.О. тези

Мазурова І., Андрєєва Л.О. тези

Пославська М., Андрєєва Л.О. тези

Чукіна К., Андрєєва Л.О. тези

Щебликіна В., Андрєєва Л.О. тези

Щебликіна В., Андрєєва Л.О. тези

Чукіна, Андрєєва Л.О. тези

Пославская, Андрєєва Л.О. тези

Мазурова І., Андрєєва Л.О. тези

Клімова А., Андрєєва Л.О. тези

Дубініна В., Андрєєва Л.О. тези

Гришко, Андрєєва Л.О. тези

Дубинина В., Андрєєва Л.О. презентація

Дубініна В, Андрєєва Л.О. тези

Іванова О., Андрєєва Л.О. тези

Пославська М., Андрєєва Л.О. тези

Воробйова А., Андрєєва Л.О. тези

Андрєєв Е, Андрєєва Л.О. тези

Болтянська Л.О. Перспективи розвитку підприємств України завантажити

Протоколи гуртка Болтянської Л.О. 2019-2020 (1 семестр)

Протоколи гуртка Болтянської (2 семестр)

Публікації, доповіді та презентації студентів

Гришко Р., Болтянська Л.О. тези

Клімова А., Болтянська Л.О. тези

Крись А., Болтянська Л.О. тези

Мазурова І., Болтянська Л.О. тези

Чукіна К., Болтянська Л.О. тези

Щебликіна В., Болтянська Л.О. тези

Ясінська Н., Болтянська Л.О. тези

Драгнев О., Болтянська Л.О., Лисак О.І.

Краснов О., Болтянська Л.О.

Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством завантажити Протоколи засідань студентського наукового гуртка Грицаєнко Г.І. 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Ліпіна Р., Грицаєнко Г.І. тези

Смелянський Д., Грицаєнко Г.І. тези

Дубинина В., Грицаєнко Г.І.

Смелянский Д., Грицаєнко Г.І. тези

Смелянський Д., Грицаєнко Г.І. презентація

Ліпіна Р., Грицаєнко Г.І. тези

Ліпіна Р., Грицаєнко Г.І. презентація

Смелянський Д., Грицаєнко Г.І. презентація

Ткачук В.В., Грицаєнко Г.І., Караєва Т.В.

Бурган І., Грицаєнко Г.І. тези

Дидичкін В., Грицаєнко Г.І. тези

Недорезков А., Грицаєнко М.І. тези

Недорезков А., Грицаєнко Г. тези 2020

Дидичкін В., Грицаєнко Г. тези 2020

Бурган І., Грицаєнко Г. тези 2020

Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК завантажити Протоколи засідань студентського наукового гуртка Грицаєнка М.І. 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Стрюк О., Грицаєнко М.І. тези

Стрюк О., Грицаєнко М.І.

Карюк А., Грицаєнко М.І.

Стрюк О., Грицаєнко М.І. тези

Стрюк О., Грицаєнко М.І. презентація

Златьєв А., Грицаєнко М.І. тези

Чалов С., Грицаєнко М.І. тези

Бромирський Б., Грицаєнко М.І. тези

Карюк А., Грицаєнко М.І. тези

Бромирський Б., Грицаєнко М. тези 2020

Златьєв А., Грицаєнко М. тези 2020

Карюк А., Грицаєнко М. тези 2020

Чалов Д., Грицаєнко М. тези 2020

Завадських А.М. Соціально-економічний розвиток територій (регіональний аспект) завантажити Протоколи гуртка Завадських Г.М. 2019-2020 (1 семестр)

Протоколи засідань студентського наукового гуртка Завадських Г.М. 2 семестр 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Зіняк О., Завадських Г.М. тези

Клінько Т., Завадських Г.М. тези

Шуляренко Л., Завадських Г.М. тези

Шкіндер Д., Завадських Г.М. тези

Марцун В., Завадських Г.М. тези

Крамчанін А., Завадських Г.М. тези

Бєкєтова Г., Завадських Г.М. тези

Водяницька Я., Завадських Г.М. тези

Клинько Т., Завадських Г.М. тези

Іванова О.,Завадських Г.М. тези

Зіняк О. , Завадських Г.М. тези

Дубініна В.,Завадських Г.М. тези

Драгнев О., Завадських Г.М.

Бекетова В., Завадських Г.М. тези конф.

Водяницька Я., Завадських Г.М. тези конф.

Дубініна В., Завадських Г.М. тези конф.

Крамчанін А., Завадських Г.М. тези конф.

Марцун В., Завадських Г.М. тези конф.

Шкіндер Д., Завадських Г.М. тези конф.

Шуляренко Л., Завадських Г.М. тези конф.

Зіняк О.Р., Завадських Г.М. тези

Марцун В., Завадських Г.М. тези

Шуляренко Л.П., Завдських Г.М. тези

Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні завантажити Протоколи засідань студентського наукового гуртка Лисак О.І. 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Борсук О., Лисак О.І. тези

Карюк А., Лисак О.І. тези

Лисак Г., Лисак О.І. тези

Марцун Я., Лисак О.І. тези

Ткаченко Р., Лисак О.І. тези

Шолох Н., Лисак О.І. тези

Булаєва В., Тебенко В.М., Лисак О.І.

Драгнев О., Болтянська Л.О., Лисак О.І.

Златьєв А., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Гридасов О., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Водяницька Я., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Бекетова Г., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Гайдукова Н., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Шкіндер Д., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Шуляренко Л., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Андріяшин В_Лисак О.І._тези

Булаєва В._Лисак О.І._тези

Лисак Г.Є._Лисак О.І._тези

Шуляренко Л.П._Лисак О.І._тези

Шолох Н.О._Лисак О.І._тези

Водяницька Я._Лисак О.І._тези

Педченко А.П. Економіко-математичні та статистичні методи дослідження в підприємництві завантажити Протоколи гуртка Педченко Г.П. 2019-2020 (1 сем)

Протоколи засідань студентського наукового гуртка Педченко Г.П. 2 семестр 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Андріяшин В., Педченко Г.П. тези

Булаєва В., Педченко Г.П. тези

Грабовська Я., Педченко Г.П. тези

Недорєзков А., Педченко Г.П. тези

Панченко П., Педченко Г.П. тези

Панченко П., Педченко Г.П. презентація

Фірсова О., Педченко Г.П. презентація

Христовой Р.Ю., Педченко Г.П. презентація

Чернишова М., Педченко Г.П. презентація

Пархоменко К., Педченко Г.П. презентація

Тебенко В.М. Економіка та розвиток підприємництва завантажити Протоколи засідань студентського наукового гуртка Тебенко В.М. 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Воробйова А., Тебенко В.М. тези

Краєва О., Тебенко В.М. тези

Булаєва В., Тебенко В.М., Лисак О.І.

Краєва, Тебенко В.М. тези

Воробьева В., Тебенко В.М. тези

Краєва, 31МК, Тенденції ринку сиру

Краева О., Тебенко В.М. тези конф.

Златьєв А., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Гридасов О., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Водяницька Я., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Бекетова Г., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Гайдукова Н., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Шкіндер Д., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Шуляренко Л., Лисак О.І., Тебенко В.М.

Панченко П., Тебенко В.М.

Крамчанін А, Тебенко В.М.

Грабовська Я., Тебенко В.М.

Бєкєтова Г., Тебенко В.М.

Терещенко М.А. Розвиток біржового ринку України завантажити Протоколи засідань студентського наукового гуртка Терещенка М.А. 2019-2020 н.р.

Публікації, доповіді та презентації студентів

Бромирський Б., Терещенко М.А. презентація

Гасан В., Терещенко М.А. презентація

Панченко П., Терещенко М.А. презентація

Список студентів, які взяли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

Майбутнє агровиробництва очима студентських лідерів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наукового студентського форуму в рамках ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти, 31 травня 2019 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. – 220 с.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції магістрантів і студентів / За ред. Т.І. Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Т.2. – 112 с.

Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житлово-комунальному господарстві // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (Запоріжжя, 6-8 грудня 2018 р.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 322 с.

Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України [Електронне видання]: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. (Київ, 6 – 7 березня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2019. – 617 с. – Укр. та англ. мовами.

Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів “ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ” (Київ, 6-7 березня 2019 р.)

Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доп. V Всеукр. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 68-й річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського. Львів, 2019. 327 с.

Керівник Тема дослідження гуртка План роботи гуртка Підсумки роботи
Андрєєва Л.О. Стратегія розвитку підприємництва в Україні завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Андрєєв Є., Андрєєва Л.О.

Дубініна В., Андрєєва Л.О.

Самсонова М., Андрєєва Л.О.

Барабан М.С., Андрєєва Л.О.

Барабан М.С., Андрєєва Л.О.

Болтянська Л.О. Перспективи розвитку підприємств України завантажити протоколи засідань

доповідь 1 на конференції

доповідь 2 на конференції

Публікації студентів:

Клімова А., Болтянська Л.О.

Корець К., Болтянська Л.О.

Куксова А., Болтянська Л.О.

Ревуцька Г., Болтянська Л.О.

Руденко А., Болтянська Л.О.

Шварик О., Болтянська Л.О.

Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Дубініна В., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В. Грицаєнко Г.І.

Шолох Н., Грицаєнко Г.І.

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В., Грицаєнко Г.І.

Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Атаманова Ф., Грицаєнко М.І.

Бурган І., Грицаєнко М.І.

Сідельник В., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Дубініна В., Грицаєнко М.І.

Дубініна В., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Шац Н., Грицаєнко М.І.

Завадських А.М. Соціально-економічний розвиток територій (регіональний аспект) завантажити протоколи засідань 1 семестру

протоколи засідань 2 семестру

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Авакян Г., Завадських Г.М.

Андріяшин В., Завадських Г.М.

Баранов В., Завадських Г.М.

Булаєва В., Завадських Г.М.

Грабовська Я., Завадських Г.М.

Євпадченко К., Завадських Г.М.

Мартинюк Н., Завадських Г.М.

Панченко П., Завадських Г.М.

Скрипка Н., Завадських Г.М.

Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Атаманова Ф., Лисак О.І.

Бурган І., Лисак О.І.

Зіняк О., Лисак О.І.

Перепросова Я., Лисак О.І.

Тарнавська Д., Лисак О.І.

Педченко А.П. Економіко-математичні та статистичні методи дослідження в підприємництві завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції 1

доповідь на конференції 2

Публікації студентів:

Бурган І., Педченко Г.П.

Гашутина, Педченко Г.П.

Комарова К., Педченко Г.П.

Ревуцька Г., Педченко Г.П.

Руденко А., Педченко Г.П.

Тарнавська Д., Педченко Г.П.

Тебенко В.М. Економіка та розвиток підприємництва завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Воробйова А., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Суховецький А., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Розумейко Н., Тебенко В.

 

Залишити повідомлення для декана
×