Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові гуртки

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Список студентів, які взяли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

Майбутнє агровиробництва очима студентських лідерів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наукового студентського форуму в рамках ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти, 31 травня 2019 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. – 220 с.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції магістрантів  і студентів / За ред. Т.І. Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Т.2. – 112 с.

Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житлово-комунальному господарстві // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (Запоріжжя, 6-8 грудня 2018 р.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 322 с.

Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України [Електронне видання]: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. (Київ, 6 – 7 березня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2019. – 617 с. – Укр. та англ. мовами.

Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів “ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ” (Київ, 6-7 березня 2019 р.) 

Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доп. V Всеукр. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 68-й річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського. Львів, 2019. 327 с.

Керівник Тема дослідження гуртка План роботи гуртка Підсумки роботи
Андрєєва Л.О. Стратегія розвитку підприємництва в Україні завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Андрєєв Є., Андрєєва Л.О.

Дубініна В., Андрєєва Л.О.

Самсонова М., Андрєєва Л.О.

Барабан М.С., Андрєєва Л.О.

Барабан М.С., Андрєєва Л.О.

Болтянська Л.О. Перспективи розвитку підприємств України завантажити протоколи засідань

доповідь 1 на конференції

доповідь 2 на конференції

Публікації студентів:

Клімова А., Болтянська Л.О.

Корець К., Болтянська Л.О.

Куксова А., Болтянська Л.О.

Ревуцька Г., Болтянська Л.О.

Руденко А., Болтянська Л.О.

Шварик О., Болтянська Л.О.

Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Дубініна В., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В. Грицаєнко Г.І.

Шолох Н., Грицаєнко Г.І.

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Воробйова А., Грицаєнко Г.І.

Самсонова М., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В., Грицаєнко Г.І.

Ткачук В., Грицаєнко Г.І.

Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Атаманова Ф., Грицаєнко М.І.

Бурган І., Грицаєнко М.І.

Сідельник В., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Дубініна В., Грицаєнко М.І.

Дубініна В., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Шолох Н., Грицаєнко М.І.

Шац Н., Грицаєнко М.І.

Завадських А.М. Соціально-економічний розвиток територій (регіональний аспект) завантажити протоколи засідань 1 семестру

протоколи засідань 2 семестру

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Авакян Г., Завадських Г.М.

Андріяшин В., Завадських Г.М.

Баранов В., Завадських Г.М.

Булаєва В., Завадських Г.М.

Грабовська Я., Завадських Г.М.

Євпадченко К., Завадських Г.М.

Мартинюк Н., Завадських Г.М.

Панченко П., Завадських Г.М.

Скрипка Н., Завадських Г.М.

Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Атаманова Ф., Лисак О.І.

Бурган І., Лисак О.І.

Зіняк О., Лисак О.І.

Перепросова Я., Лисак О.І.

Тарнавська Д., Лисак О.І.

Педченко А.П. Економіко-математичні та статистичні методи дослідження в підприємництві завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції 1

доповідь на конференції 2

Публікації студентів:

Бурган І., Педченко Г.П.

Гашутина, Педченко Г.П.

Комарова К., Педченко Г.П.

Ревуцька Г., Педченко Г.П.

Руденко А., Педченко Г.П.

Тарнавська Д., Педченко Г.П.

Тебенко В.М. Економіка та розвиток підприємництва завантажити протоколи засідань

доповідь на конференції

Публікації студентів:

Воробйова А., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Суховецький А., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Краєва О., Тебенко В.М.

Розумейко Н., Тебенко В.

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×