Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Інноваційний розвиток агровиробництва

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу,  обґрунтування       та  реалізації          ефективних господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах.

Завданнями дисципліни є: вивчення понятійного апарата дисципліни «Інноваційний    розвиток підприємства»;  освоєння   методологічних   основ формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства; вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства; оцінювання результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу;

– методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку підприємства;

– світовий досвід державної підтримки інноваційного розвитку підприємства, методи та моделі його державного регулювання;

– стратегії виходу підприємств із кризового стану на основі впровадження інновацій;

– інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

– імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;

– основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.

Після вивчення курсу студенти повинні вміти:

–    обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку підприємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

–    збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної продукції підприємства;

–    оцінювати    стан,    динаміку,    ефективність     використання      інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

–    розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

–    ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень;

–    економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства.

Робоча програма навчальної дисципліни ІРАB 2020-2021 н.р. (агроінженерія)

СИЛАБУС ІРАВ 

Література 

Методичні вказівки з виконання практичних завдань

Методичні вказівки з виконання самостійної роботи студентів

Залишити повідомлення для декана
×