?> Вибіркові освітні компоненти - Факультет Економіки та Бізнесу
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вибіркові освітні компоненти

Маркетингові дослідження

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу

Логістика

Мета. Метою вивчення курсу «Логістика» є формування у студентів знань і

Маркетинг

Мета курсу – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Маркетингове ціноутворення

Мета курсу – теоретична та практична підготовка студентів для подальшої

Дизайнерське мислення

Мета – оволодіння теоретичними знаннями і практичними навиками, які необхідні для

Маркетингові комунікації

Мета курсу – оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з

Поведінка споживача

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навиків організації роботи

Особиста результативність та комунікативна ефективність

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навичок управління

Цифровий маркетинг в дії

Силабус навчальної дисципліни «Цифровий маркетинг в дії»

Цифрова грамотність

Силабус новчальної дисциплини “Цифрова грамотність”

Управління змінами

Провідний викладач Шевчук Олена Юріївна Мета курсу. Дисципліна «Управління змінами»

Управління економічною безпекою підприємства

Провідний викладач Нестеренко Світлана Анатоліївна Мета викладання дисципліни: є надання

Менеджмент персоналу

Провідний викладач Бочарова Наталія Олександрівна Метою вивчення дисципліни є формування

Корпоративне управління

Провідний викладач Розуменко Світлана Миколаївна Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративне

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Провідний викладач Нехай Вікторія Василівна Мета викладення курсу: засвоєння теоретичних

Стратегічне управління

Провідний викладач Нехай Вікторія Василівна Метою вивчення дисципліни є формування

Самоменеджмент

Провідний викладач Агєєва Ірина Вікторівна Метою вивчення дисципліни є володіння

Організація виробництва

Провідний викладач Агєєва Ірина Вікторівна Метою вивчення дисципліни є формування

Основи консалтингу

Провідний викладач Сурженко Нонна Вікторівна Метою вивчення дисципліни є набуття

Бізнес-планування

Провідний викладач Нестеренко Світлана Анатоліївна Метою вивчення дисципліни є набуття

Інноваційний менеджмент

Провідний викладач Нестеренко Світлана Анатоліївна Аннотація курсу. Дисципліна «Інноваційний менеджмент»

Потенціал та розвиток підприємства

Провідний викладач Розуменко Світлана Миколаївна Метою викладання дисципліни «Потенціал та

Паблік рилейшнз

281 «Публічне управління та адміністрування» Викладач Плотніченко Світлана Романівна Паблік

Операційний менеджмент

281 «Публічне управління та адміністрування» Викладач Плотніченко Світлана Романівна Операційний

Ділова репутація

Ділова репутація Напрям 073 « Менеджмент» Бакалавр «Магістр» Викладач Плотніченко

Основи гостинності

Основи гостинності Напрям: 241 «Готельно-ресторанна справа» ОР: Бакалавр Курс 1

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних

Електронна комерція

Метою викладання дисципліни «Електронна комерція» є оволодіння базовими знаннями і

Економіка та організація торгівлі

Предметом дисципліни «Економіка та організація торгівлі» є вивчення теоретичних, методичних та

Управління проєктами

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи управління проектами,

Основи професійної етики та етикету

Напрямок:  073 «Менеджмент» ОКР Бакалавр Курс  2 Провідний викладач Плотніченко

Залишити повідомлення для декана
×