?> Вибіркові освітні компоненти - Факультет Економіки та Бізнесу
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вибіркові освітні компоненти

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних

Електронна комерція

Метою викладання дисципліни «Електронна комерція» є оволодіння базовими знаннями і

Економіка та організація торгівлі

Предметом дисципліни «Економіка та організація торгівлі» є вивчення теоретичних, методичних та

Управління проєктами

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи управління проектами,

Основи підприємництва

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ підприємництва,

Економічне управління підприємством

Мета курсу – формування системи знань щодо економічного управління підприємством

Бізнес-проєктування

Мета курсу – формування системи знань щодо розробки бізнес-проєктів, аналізу

Залишити повідомлення для декана
×