Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Бізнес-проектування

Мета курсу – формування системи знань щодо розробки бізнес-проектів, аналізу їхньої ефективності в умовах ринкових відносин.

Предмет курсу – виявлення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів розробки та реалізації бізнес-проектів.

Завдання курсу – вивчення закономірностей і механізму розробки бізнес-проектів для підприємств та юридичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування.

Об’єктом вивчення виступають процеси розробки бізнес-проектів.

Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про бізнес-проектування. Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями інвестування, економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси підприємства, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, аналіз господарської діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати: наукові засади бізнес-проектування, його сутність, етапи проведення, критерії визначення доцільності та економічної ефективності;

– вміти: проводити дослідження і надавати наукове обґрунтування раціонального інвестування відповідно до економічної політики підприємства, регіону або держави в цілому;

– бути ознайомленим: з законодавчими актами України з проблем бізнес-проектування, а також з зарубіжним досвідом щодо підприємницької діяльності.

СИЛАБУС Бізнес-проектування 2019-2020 н.р. (ПТБ)

СИЛАБУС Бізнес-проектування 2019-2020 н.р. (Менеджмент)

Робоча програма з бізнес-проектування 2019-2020 н.р.

Конспект лекцій

Методичні вказівки для організації самостійної роботи

Методичні вказівки для проведення практичних занять

Література

 

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×