Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Яворська Тетяна Іванівна
Посада

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1985 році за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва»
диплом КВ № 793528

Вчене звання

Професор
В 2014 році отримала вчене звання професора
Атестат 12 ПР 009496

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
№ диплома ДД № 001678

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)Галузь наукових інтересів:
 • малий бізнес у сільському господарстві та його державна підтримка

 • розвиток малого та середнього підприємництва в регіоні

 • економіка галузей тваринництва


Досвід наукової та викладацької діяльності:

Асистент кафедри економіки сільського господарства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту із 1989 по 1991 рр. Із 1991 по 1994 роки навчалася в очній аспірантурі Інституту аграрної економіки ім. О. Г. Шліхтера, м. Київ. У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1994 р. на посаді асистента, з 1995 р. на посаді старшого викладача, із 1998 – на посаді доцента, із 2014 – на посаді професора.
Види і результати професійної діяльності д.е.н., професора Яворської Т.І.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Яворська Т. І. Напрями державної підтримки малого бізнесу в сільському господарстві / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. – № 2 (34). С. 113-119. (Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання).

 2. Яворська Т. І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості класифікації його суб’єктів / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. – № 2 (34). С. 99-104. (Наукове фахове видання).

 3. Яворська Т. І. Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону / Т.І. Яворська // Вісник Харківського національного аграрного університету: зб. наук. праць / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 3, С. 33–45 (Наукове фахове видання).

 4. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т.І. Яворська, Л. А. Загнітко // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-59. (Наукометричне фахове видання)

 5. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури/ Т.І. Яворська, І. Б. Франчук // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 3 (27). С. 48-51. (Наукове фахове видання)

 6. Яворська Т. І. Удосконалення диференціації сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності / Т.І. Яворська// Економіка АПК. – 2013. – № 12, С. 71 –74. (Наукове фахове видання)

 7. Яворська Т. І. Комбінований підхід до класифікації малого бізнесу в сільському господарстві / Т.І. Яворська// Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. Випуск № 4 (48) – Хмельницький, 2013, 620 с. – С. 533-539. (Наукове фахове видання)

 8. Яворська Т. І. Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. Випуск № 2 (46) – Хмельницький, 2013, 445 с. – С. 151-157 (Наукове фахове видання).

 9. Яворська Т. І. Інституціональні проблеми розвитку малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». випуск 1 (6), том 1 – Полтава, 2013, 354 с., С. 338-344 (Наукове фахове видання).

 10. Яворська Т. І. Державна підтримка фермерських господарств: сучасні реалії /Т.І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). /За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2013, 260 с. - № 4 (24) – С. 250–254.(Наукове фахове видання).

 11. Яворська Т. І. Методологія наукового дослідження розвитку малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. Тернопіль: СМП «Тайп», 2013. – № 8 [46], С. 206–209. (Наукове фахове видання).

 12. Яворська Т. І. Cпеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах /Т.І. Яворська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. / Львівський НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 2(56). - С. 450 -455. - (Економічні науки). (Наукове фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • За роки роботи в університеті виконувала обов’язки декана, завідувача кафедри. Є членом Вченої ради університету, Методичної ради університету, Вченої ради факультету економіки та бізнесу, Наукової ради МОН. Брала участь в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій на рівні університету.


Нагороди, заохочення, почесні звання

Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» та «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня», цінним подарунком Верховної Ради України, Подякою Міністра аграрної політики та продовольства України.

Надішліть нам своє питання до факультету
×