Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Яворська Тетяна Іванівна
Посада

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1985 році за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва»
диплом КВ № 793528

Вчене звання

Професор
В 2014 році отримала вчене звання професора
Атестат 12 ПР 009496

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
№ диплома ДД № 001678

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • малий бізнес у сільському господарстві та його державна підтримка
 • розвиток малого та середнього підприємництва в регіоні
 • економіка галузей тваринництва

Досвід наукової та викладацької діяльності:

Асистент кафедри економіки сільського господарства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту із 1989 по 1991 рр. Із 1991 по 1994 роки навчалася в очній аспірантурі Інституту аграрної економіки ім. О. Г. Шліхтера, м. Київ. У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1994 р. на посаді асистента, з 1995 р. на посаді старшого викладача, із 1998 – на посаді доцента, із 2014 – на посаді професора.
Види і результати професійної діяльності д.е.н., професора Яворської Т.І. за 2016-2020 рр.


 1. Yavorska Tetiana, Prus Yurij, Lysak Oksana, Zavadskykih Hanna Problems and prospects for development of family households in Ukraine // Modern development paths of agricultural production trends and innovations, c. 593-605

 2. Prus Yurij, Yavorska Tetiana, Olena Voronianska, Oleksij Petryha Analyses of personnel usage at agricultural enterprises // Modern development paths of agricultural production trends and innovations, c. 527 – 547

 3. Яворська Т.І. Методологія вдосконалення управління бізнес-процесами в сільськогосподарському підприємстві / Т. І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – № 2 (37), 2018, С. 154-162.

 4. Яворська Т.І. Інституціональні засади забезпечення розвитку малого аграрного бізнесу / Т. І. Яворська // «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти»: матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – с.128-130.

 5. Яворська Т.І. Створення сімейного фермерського господарства: можливості та проблеми / Т. І. Яворська // Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгр. вчен. економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30 трав. 2019 р. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 379 с.- С. 269-274.

 6. Яворська Т. І. Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону / Т.І. Яворська // Вісник Харківського національного аграрного університету: зб. наук. праць / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2015. – № 3, С. 33–45 (Наукове фахове видання).

 7. Яворська Т. І. Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. Випуск № 2 (46) – Хмельницький, 2013, 445 с. – С. 151-157 (Наукове фахове видання).

 8. Яворська Т. І. Напрями державної підтримки малого бізнесу в сільському господарстві / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. – № 2 (34). С. 113-119. (Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання).

 9. Яворська Т. І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості класифікації його суб’єктів / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. – № 2 (34). С. 99-104. (Наукове фахове видання).

 10. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури/ Т.І. Яворська, І. Б. Франчук // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 3 (27). С. 48-51. (Наукове фахове видання)

 11. Яворська Т. І. Інституціональні проблеми розвитку малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». випуск 1 (6), том 1 – Полтава, 2013, 354 с., С. 338-344 (Наукове фахове видання).

 12. Яворська Т. І. Удосконалення диференціації сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності / Т.І. Яворська// Економіка АПК. – 2013. – № 12, С. 71 –74. (Наукове фахове видання)

 13. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т.І. Яворська, Л. А. Загнітко // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-59. (Наукометричне фахове видання)

 14. Яворська Т. І. Комбінований підхід до класифікації малого бізнесу в сільському господарстві / Т.І. Яворська// Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. Випуск № 4 (48) – Хмельницький, 2013, 620 с. – С. 533-539. (Наукове фахове видання)

 15. Яворська Т. І. Державна підтримка фермерських господарств: сучасні реалії /Т.І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). /За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2013, 260 с. - № 4 (24) – С. 250–254.(Наукове фахове видання).

 16. Яворська Т. І. Методологія наукового дослідження розвитку малого бізнесу в сільському господарстві /Т.І. Яворська // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. Тернопіль: СМП «Тайп», 2013. – № 8 [46], С. 206–209. (Наукове фахове видання).

 17. Яворська Т. І. Cпеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах /Т.І. Яворська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. / Львівський НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 2(56). - С. 450 -455. - (Економічні науки). (Наукове фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – директор науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку регіону Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Педагогічна діяльність – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, гарант освітньої програми спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» магістерського рівня вищої освіти

 • Наукова діяльність – керівник науково-технічної підпрограми «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 0116U002739)

 • Організаційна робота – член спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, член редакційної колегії збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)


Нагороди, заохочення, почесні звання

Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» та «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня», цінним подарунком Верховної Ради України, Подякою Міністра аграрної політики та продовольства України, Подякою міністра освіти і науки України

Залишити повідомлення для декана
×