Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економіка та організація підприємств малого бізнесу

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців сукупність знань та навичок використання наукового інструментарію теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів, організацій та ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємств малого бізнесу в умовах сучасного ринкового господарювання.

Завдання курсу – вивчення видів і організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу; визначення поняття та організаційно-правових особливостей функціонування підприємства малого бізнесу; ознайомлення із процесом започаткування нового підприємства малого бізнесу та його реструктуризацією; вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств малого бізнесу; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами малого бізнесу; опанування основних методів розрахунку ефективності використання ресурсів підприємства малого бізнесу; розкриття шляхів формування конкурентоспроможності підприємства

малого бізнесу; опанування сучасних методів управління підприємством малого бізнесу та дослідження середовища його функціонування; ознайомлення зі стратегіями конкурентної поведінки підприємства малого бізнесу; набуття навичок складання планів підприємницької діяльності, зокрема бізнес-планів для підприємств малого бізнесу; розкриття особливостей інноваційно-інвестиційних процесів у сегменті підприємств малого бізнесу; ознайомлення із зарубіжним досвідом та вітчизняною практикою управління підприємствами малого бізнесу.

Предмет курсу – господарська діяльність підприємств малого бізнесу у сучасній економіці України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • організаційно-правові форми підприємництва, що діють в Україні;
 • види малих підприємств за організаційно-правовими формами;
 • види організаційних структур управління малими підприємствами;
 • основні принципи організації науково-дослідного процесу в малих підприємствах;
 • теоретичні аспекти фінансової діяльності малих підприємств;
 • методику розрахунку показників економічної ефективності діяльності малих підприємств;

вміти:

 •  визначати та класифікувати малі підприємства за організаційно-правовими формами;
 • розробляти техніко-економічне обґрунтування створення малого підприємства;
 • розробляти пакет необхідних документів для державної реєстрації малого підприємства;
 • здійснювати державну реєстрацію малого підприємства;
 • розробляти пакет документів для внутрішнього користування на підприємстві (штатний розпис, положення про організацію та оплату праці, порядок розподілу прибутку);
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, робити висновки та пропозиції;
 • здійснювати розрахунок економічної ефективності малих підприємств.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЕОПМБ

Робоча програма дисципліни ЕОПМБ 2020-2021 н.р.

Силабус ЕОПМБ (Яворська Т.І.) Економіка 

СИЛАБУС ЕОПМБ (Завадських) ПТ

Література

Питання до ПМК1

Питання до ПМК2

Методичні вказівки для практичних занять з ЕОПМБ

Методичні вказівки для самостійної роботи з ЕОПМБ

 

 

Залишити повідомлення для декана
×