Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економетрія

Мета курсу – навчитися аналізувати інформативні потоки в соціально-економічних системах, прогнозувати їх поведінку, оцінювати та будувати економічні моделі різного рівня.

Завдання курсу – набуття студентами знань щодо створення математичних моделей, які описують кількісні залежності між економічними показниками, оцінювання параметрів таких моделей на основі статистичних даних щодо значень відповідних показників, перевірки адекватності розроблених моделей реальним економічним явищам та процесам та  застосування цих моделей для аналізу і прогнозування розвитку досліджуваних явищ.

Предмет курсу – основні сучасні принципи формалізації кількісних зв’язків між показниками економічних процесів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • суть й етапи економетричного дослідження;
 • основні принципи та прийоми математичного моделювання залежностей між економічними показниками;
 • методи оцінювання параметрів регресійних рівнянь та програмного забезпечення обчислень.

вміти:

 • здійснити постановку та формалізацію задач економетричного моделювання;
 • здійснити класифікацію моделей;
 • оцінювати та аналізувати параметри лінійних регресій;
 • оцінювати та аналізувати параметри нелінійних регресій;
 • будувати динамічні моделі на основі часових рядів;
 • оцінювати параметри систем одночасних рівнянь;
 • використовувати програмне забезпечення при проведенні розрахунків та аналізу результатів;
 • здійснювати аналіз побудованих моделей та розробку практичних рекомендацій з їх застосування.

Робоча програма дисципліни Економетрія 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС – економетрія

Методичні вказівки для практичних занять з  Економетрії

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з Економетрії

Література

Надішліть нам своє питання до факультету
×