м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Самоврядування

Самоврядування Органи студентського самоврядування – ядро студентства. Студентське самоврядування є однією із форм покращення підготовки майбутнього спеціаліста, його національно-громадянського виховання, що функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та одночасно захисту їх прав.

Студентське самоврядування сприяє гармонічному розвитку особистості студентів та формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування незалежні від політичних партій, громадських організацій, органів державної адміністрації.

Вони сприяють організації навчальної, наукової, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності за участю студентів. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, гуртожитку, курсу, факультету, університету.

Студентська рада факультету є вищим керівним і виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті. ЇЇ лідери входять до складу студентського комітету університету, вченої ради та профспілкового комітету університету, вченої ради факультету.

Органи студентського самоврядування мають право ініціювати застосування заохочень або доган до студентів, які потім розглядаються та затверджуються на вченій раді факультету.

У своїй діяльності студентська рада спирається на наступні нормативні документи:

На підставі вище означених документів студентська рада на початку кожного навчального року складає план роботи на поточний навчальний рік. План  обговорюється на засіданні студентської ради факультету, схвалюється заступником декана факультету з організаційно-виховної роботи та затверджується на засіданні вченої ради факультету.

Студентська рада звітує про результати своєї діяльності перед вченою радою факультету двічі на рік: після першого семестру та наприкінці навчального року.

Досягнення   Сектори студентської ради

Склад студентської ради
ШМАЛИЙ ВЛАДА Голова Студентської ради ФЕБ
ПЛЯСЕЦЬКА ВІКТОРІЯ Заступник голови Студентської ради ФЕБ та голова організаційного сектору
КЛІМОВА АНАСТАСІЯ Секретар Студентської ради ФЕБ
ТКАЧУК ЮЛІЯ Голова культурно-масового сектору
НЕСТЕРЧУК АНАСТАСІЯ Голова інформаційного сектору
ПАРХОМЕНКО КАРОЛІНА Голова спортивного сектору
ТАНАСОВА НАТАЛІЯ Голова наукового сектору
БУЛГАКОВА ТЕТЯНА Голова соціального сектору
МАЛЬЧЕВ БОГДАН Голова сектору журналістики
СКРЕБЕЙКО СЕРГІЙ Голова НВК
РОМАНЕЦЬ АРСЕНІЙ Голова сектору КВН
ПОСТОЙ ДЕНИС Голова сектору профорієнтації
МУЦАРАЄВ АДЛАН Голова відділу ДНД
РИММА ЗЛА Голова студентського гуртожитку
РЕНАТА ГРИШКО Голова профкому ФЕБ
Залишити повідомлення для декана
×