м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Самоврядування

Самоврядування Органи студентського самоврядування – ядро студентства. Студентське самоврядування є однією із форм покращення підготовки майбутнього спеціаліста, його національно-громадянського виховання, що функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та одночасно захисту їх прав.

Студентське самоврядування сприяє гармонічному розвитку особистості студентів та формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування незалежні від політичних партій, громадських організацій, органів державної адміністрації.

Вони сприяють організації навчальної, наукової, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності за участю студентів. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, гуртожитку, курсу, факультету, університету.

Студентська рада факультету є вищим керівним і виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті. ЇЇ лідери входять до складу студентського комітету університету, вченої ради та профспілкового комітету університету, вченої ради факультету.

Органи студентського самоврядування мають право ініціювати застосування заохочень або доган до студентів, які потім розглядаються та затверджуються на вченій раді факультету.

У своїй діяльності студентська рада спирається на наступні нормативні документи:

На підставі вище означених документів студентська рада на початку кожного навчального року складає план роботи на поточний навчальний рік. План  обговорюється на засіданні студентської ради факультету, схвалюється заступником декана факультету з організаційно-виховної роботи та затверджується на засіданні вченої ради факультету.

Студентська рада звітує про результати своєї діяльності перед вченою радою факультету двічі на рік: після першого семестру та наприкінці навчального року.

Досягнення   Сектори студентської ради

Склад студентської ради
МАРТИНОВА НАТАЛЯ Голова студентської ради
ПЛЯСЕЦЬКА ВІКТОРІЯ Перший заступник голови студентської ради
ЗЛА РИММА Заступник голови студентської ради, голова студентської ради гуртожитку № 4
КЛІМОВА АНАСТАСІЯ Секретар студентської ради
ТКАЧУК ЮЛІЯ Голова культурно-масового сектору
НЕСТЕРЧУК АНАСТАСІЯ Голова інформаційного сектору
МАЗУРОВА ІРИНА Голова сектору журналістики
ЩЕРБАКОВ КИРИЛО Голова наукового сектору
БУЛГАКОВА ТЕТЯНА Голова соціального сектору
МІЩЕНКО МИКИТА Голова спортивного сектору
РОМАНЕЦЬ АРСЕНІЙ Голова сектору КВН
СКРЕБЕЙКО СЕРГІЙ Голова НВК
МУЦАРАЄВ АДЛАН Голова відділу ДНД
Залишити повідомлення для декана
×