Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Конференції

Конференції

Яворська Т. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т. Яворська // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред.. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя ; «Просвіта», 2017. – Т. 1. – 436 с. – С. 425-428.

Андрєєва Л. Практичні аспекти підприємницької діяльності / Л. Андрєєва, О. Лисак / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 64-66.

Андрєєва Л. Експортна політика аграрних підприємств України / Л. Андрєєва, О. Лисак / Integration of business structures : strategies and technologies : International scientific- practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. – Tbilisi, 2017. – Pt. 1. – С. 171-174.

Болтянська Л. Економічні аспекти оцінки ефективності продукції садівництва / Л. Болтянська, В. Тебенко / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75.

Грицаєнко Г. Сучасний стан інвестиційної привабливості України / Г. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 128-129.

Грицаєнко Г. Пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва / Г. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р. ; Львівський національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С. 110-112.

Власюк Ю. Місце малого і середнього бізнесу в розвитку підприємництва Запорізької області / Ю. Власюк, Г. Педченко / International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – Р. 63-65.

Gritsaienko H. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // Mechanization in agriculture & conserving of the resources. – 2017. – Vol. 1. – Pp. 11-14.

Тебенко В.  Торговельне підприємництво в Запорізькому регіоні / В. Тебенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C. 429-432 с.

Тебенко В. Економічні аспекти оцінки ефективності продукції садівництва / В. Тебенко, Л. Болтянська / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75.

Тебенко В. Ефективність розвитку галузі садівництва в сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району Запорізької області України / В. Тебенко, Г. Завадських  / Integration of business structures: strategies and technologies : International scientific- practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. – Tbilisi, 2017. – Pt. 1. – С. 186-188.

Завадських Г. Україна в системі глобальних економічних процесів / Г. Завадських // Матеріали Круглого столу «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» ( 30 березня 2017), НУХТ, Київ, 2017. – Вип. 11. – Ч.1 – С. 48-53.

Педченко Г. Розвиток та підтримка підприємництва в Запорізькій області// Педченко Г. / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –с.342-344.

Грицаєнко М. Місце вищої професійної освіти у формуванні соціального капіталу регіону / М. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С.133-135.

Грицаєнко М. Довіра як детермінанта соціального капіталу підприємництва / М. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р.; Львівський національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С. 113-115.

Надішліть нам своє питання до факультету
×