м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Болтянська Лариса Олексіївна
Посада

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 1997 році за спеціальністю економіст

Вчене звання

Доцент
В 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіка підприємства»
диплом 12 ДЦ № 016804

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2005 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
диплом ДК №029334

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • формування та функціонування ринку продукції (робіт та послуг)
  • економічна ефективність виробництва та реалізації продукції (робіт та послуг)
  • оцінка резервів підвищення результативності діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва
  • формування і розвиток регіонального ринку плодівництва

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента, а з 2007 - на посаді доцента кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Болтянської Л.О. за 2016-2020 рр.


Korobka S., Syrotyuk S., Zhuravel D., Boltianskyi B., Boltianska L. Solar dryer with integrated energy Unit. Рroblemele energeticii regionale, 2 (50) 2021. P. 61-75.


Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9 (7), 1144


Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №3. Київ, 2021. С.18-29.


Болтянська Л.О., Андрєєва Л.О., Лисак О.І. Вибір ідеї та фінансування стартапів. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2021. – № 1 (43) . – С. 5-11.


Болтянська Л.О. Тенденції розвитку галузі тваринництва в Південному регіоні України / Л.О. Болтянська // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-26


Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 427-440


Болтянська Л.О. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації. //Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2017. №3(35).- С. 20-27


Болтянська Л.О. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / Л.О. Болтянська, В.М. Тебенко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №17


Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку / /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №3 (32). - С. 49-56


Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №2 (31). - С. 33-38


Комерціалізація результатів наукових досліджень: курс лекцій / Ю.О. Прус, Т.І. Яворська, Л.О. Болтянська. – Мелітополь: Люкс, 2021. – 161с.


Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак О.І. Вибір ідеї та фінансування стартапів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2021. – № 1 (43) . – С. 5-11.


Підприємництво: соціально-економічне та інституціональне забезпечення розвитку : монографія. / Л. О. Андрєєва, Л. О. Болтянська, М. І. Грицаєнко та ін. Мелітополь : Люкс, 2021. 300 с.


Болтянська Л.О. Перспективна форма інтеграції в садівництві /Л.О.Болтянська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2013 - №2 (22).


Болтянська Л.О. Економічна оцінка типів насаджень та ефективність вирощування садів промислового типу /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) Мелітополь 2013.- с.21-23


Болтянська Л.О. В.М. Мітін, О.В. Шульга О.В. До питання визначення енергоефективності технологічних операцій /В.М. Мітін, О.В. Шульга, Л.О. Болтянська //Вісник ЖНАЕУ, №2(45), т.4, ч І – 2014р.- с.333-336


Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. Кооперація та інтеграція в садівництві / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський / Збірник наукових праць: випуск 23/Подільський державний аграрно-технічний університет за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету В.В. Іванишина. - Камянець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.- с.158-166 (Index Copernicus)


Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №2 (31). - С. 33-38


Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №3 (32). - С. 49-56 (Index Copernicus)


Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Економічні аспекти ефективності продукції садівництва / Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко/Conference Proceedins, Part 1, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 2016 pages. C. 72-75. (0,4 ум.д.а/0,2 ум.д.а)


Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / Л.О. Болтянська, В.М. Тебенко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №17. Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue - c.525-530 (0,5 ум.д.а/0,25 ум.д.а) (Index Copernicus)


Болтянська Л.О. Тебенко В.М. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації. //Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2017. в друці (Index Copernicus)


Болтянська Л.О. Профорієнтаційна робота як невід’ємна вагома складова діяльності кафедри/ Болтянська Л.О. Болтянський Б.В. / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2019 – с.112-118


Болтянська Л.О. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів/ Л.О.Болтянська, Б.В.Болтянський та інш./ Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – с.38-42


Болтянська Л.О. Створення «живої» лабораторії в умовах аграрного вищого навчального закладу / Н.І. Болтянська Скляр Р.В., Скляр О.Г., Болтянський Б.В., Болтянська Л.О., Комар А.С., Дереза С.В.// The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 1 – P.235-243


Болтянська Л.О.Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак Л.О. // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018;(P. 1343-1350)


Болтянська Л.О. Розведення перепелів – родинний бізнес / Л.О.Болтянська, Б.В.Болтянський/ Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №5. – Київ, 2018. – с.37- 45


Болтянська Л.О. Параметри ефективності інтенсивних технологій плодівництва/ Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва» – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 26-30


Болтянська Л.О. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / Л.О. Болтянська, В.М. Тебенко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №17.


Болтянська Л.О. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації. //Л.О.Болтянська, В.М.Тебенко //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2017. №3(35).- С. 20-27


Болтянська Л.О. Основні чинники формування пропозиції на ринку плодів//Л.О.Болтянська / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку» , 2018 р., м. Мелітополь


Болтянська Л.О. Організація самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій//Л.О.Болтянська, Б.В. Болтянський / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет, Вип. 20, 2017 – с.34-38


Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 427-440


Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак - -Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2015. – 668с.


Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. /А.С.Коноваленко, Л.О.Болтянська, Д.М. Трачова та інш. - Мелітополь.: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017 – 278с.


Практикум з економіки підприємства. Електронний навч. посібник. / Л.О. Андрєєва, Л.О. Болтянська, О.І.Лисак. - ТДАТУ, Мелітополь, 2018 – 244 с.


Економіка підприємства: навчальний посібник / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва, Л.О.Болтянська - Мелітополь: Люкс, 2020. – 274 с.


Підприємництво: соціально-економічне та інституціональне забезпечення розвитку : Монографія. / Л. О. Андрєєва, Л. О. Болтянська, М. І. Грицаєнко та ін. Мелітополь : Люкс, 2021. 300 с.


Болтянська Л.О. Економіка підприємства: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» – Мелітополь, 2020. – 163 с.


Болтянська Л.О. Економіка та бізнес: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» – Мелітополь, 2020. – 160 с. (Протокол №5 26.05.2020 метод.рада фак.-ту)


Болтянська Л.О. Економіка та організація торгівлі: курс лекцій / Л.О. Болтянська, Ю.О.Прус, М.А.Терещенко – Мелітополь: Люкс, 2021. – 162 с.


Болтянська Л.О. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах / Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. / Збірник науково-методичних праць ТГАТУ, Мелітополь – 2016. – С.58-65


Болтянська Л.О. Розведення перепелів – родинний бізнес / Л.О.Болтянська, Б.В.Болтянський/ Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №5. – Київ, 2018. – с.37- 45


Болтянська Л.О. Формування професійних компетентностей та підприємницької активності здобувачів вищої освіти / Л.О. Болтянська Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти Випуск 24 /Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь, 2020, с 325-331


Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області» // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №3 – Київ, 2021. – С.18-29.


Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області» // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №3 – Київ, 2021. – С.18-29.


Болтянський Б.В, Болтянська Л.О. Впровадження інноваційних методів профорієнтаційної роботи – запорука життєдіяльності закладу вищої освіти // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С.170-174.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 777 5019 0366
Пароль доступу: nGLh0r


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Управлінська діяльність – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ТДАТУ

  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» номер держреєстрації 0116U002739

  • Організаційна робота – член Вченої ради ТДАТУ, Науково-методичної ради ТДАТУ, ради факультету економіки та бізнесу ТДАТУ, методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ


Нагороди, заохочення, почесні звання

У 2009 р. нагороджена подякою за високі професійні досягнення, сумлінну багаторічну працю в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного сектору економіки України, особистий внесок в удосконалення процесу навчання та виховання молоді.
Подяка
Почесна грамота

Залишити повідомлення для декана
×