Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Основні дисципліни

Основні дисципліни

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

першого (бакалаврського) рівня

Дисципліна

Викладач

Кафедра

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Зімонова О.В., ст. викл. Суспільно-гуманітарні науки
ОК 2 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 3 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 4 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 5 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 6 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 7 Іноземна мова Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 8 Філософія Щербакова Н.В., к.ф.н., ст.викладач Суспільно-гуманітарні науки
ОК 9 Економічна теорія Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК 10 Мікро і макроекономіка Васильченко О.О. ст. викладач

Почерніна Н.В. к.е.н., доцент

Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК 11 Економетрія Педченко Г.П., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 12 Безпека життєдіяльності та охорона праці Мохнатко І.М., к.т.н., доцент Цивільна безпека
ОК 13 Вища  математика (для економістів) Назарова О.П., к.т.н., доцент Вища математика і фізика

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК 14 Статистика Педченко Г.П., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 15 Статистика КР Педченко Г.П., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 16 Домашня економіка Грицаєнко М.І., к.е.н., ст. викладач Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 17 Регіональна економіка Завадських Г.М., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 18 Економіка підприємства Болтянська Л.О., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 19 Основи підприємництва Грицаєнко М.І., к.е.н., ст. викладач Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 20 Торговельне підприємництво Андрєєва Л.О., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 21 Економіка праці й соціально-трудові відносини Бочарова Н. О., к.е.н., доцент,

Плотніченко С. Р., к.е.н., доцент

Менеджмент
ОК 22 Аналіз господарської діяльності Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 23 Податкова система Косторной С. В. , к.е.н., доцент,

Демченко І. В., к.е.н., доцент,

Рубцова Н.М., к.е.н., доцент,

Цап В.Д., к.е.н., доцент

Фінанси, банківська справа та страхування
ОК 24 Інвестування Грицаєнко М.І., к.е.н., ст. викладач Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 25 Організація і планування Терещенко М.А., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 26 Бізнес-проектування Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 27 Бізнес-проектування КР Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 28 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків Тебенко В.М., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 29 Біржова справа Терещенко М.А., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 30 Оптимізаційні методи і моделі Педченко Г.П., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 31 Економіка і організація інноваційної діяльності Тебенко В.М., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 32 Економіка і організація торгівлі Болтянська Л.О., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 33 Економіка підприємства КР Болтянська Л.О., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 34 Зовнішньо-економічна діяльність суб’єктів господарювання Захарченко О. Г., к.е.н., доцент,

Краснодєд Т. Л., к.е.н., доцент

Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК 35 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 36 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Шляпіна О.В., викладач Іноземні мови
ОК 37 Навчальна практика: Вступ до фаху Тебенко В.М., к.е.н., доцент

Лисак О.І., к.е.н., доцент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 38 Навчальна практика: Основи підприємництва Грицаєнко М.І., к.е.н., ст. викладач Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 39 Навчальна практика: Аналіз господарської діяльності Грицаєнко Г.І., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОК 40 Виробнича практика: Економіка і організація підприємств малого бізнесу Завадських Г.М., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Залишити повідомлення для декана
×