м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Обговорення відкритих занять

Обговорення відкритих занять

Той, хто відвідує відкрите заняття, повинен оцінювати його у комплексі, який складається з:

  • відповідності матеріалу робочим програмам і тема­тичним планам;
  • теоретичного рівня знань викладача;
  • методичного рівня викладача;
  • педагогічної майстерності викладача.

Звіти про обговорення відкритих занять, проведених викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2020-2021 н.р.

з/п

Прізвище та ініціали Дата Назва дисципліни Найменування теми занять Звіти про обговорення відкритих занять
1 Болтянська Л.О. 17.10.20 Економіка підприємства Основні засоби виробництва звіт про обговорення відкритого заняття
2 Яворська Т.І. 27.10.20 Методологія і організація наукових досліджень Методи соціально-економічній статистики звіт про обговорення відкритого заняття
3 Андрєєва Л.О. 01.10.20 Торговельне підприємство Стратегії торговельного підприємництва. Основи бізнес- планування звіт про обговорення відкритого заняття
4 Грицаєнко Г.І. 21.09.20 Інвестування Фінансово-математичні основи інвестування звіт про обговорення відкритого заняття
5 Завадських Г.М. 06.10 Регіональна економіка Регіон в системі ТПП звіт про обговорення відкритого заняття
6 Лисак О.І. 27.10.20 Електронна комерція Електронні платіжні системи звіт про обговорення відкритого заняття
7 Педченко А.П. 02.11.20 Статистика Ряди динаміки звіт про обговорення відкритого заняття
8 Тебенко В.М. 10.11.20 ЕОІД Підприємницькі ризики звіт про обговорення відкритого заняття
9 Грицаєнко М. І. 14.09.20 Основи підприємництва Галузі та види господарської діяльності звіт про обговорення відкритого заняття
10 Прус Ю.О. 22.09.20 Статистика Узагальнюючі статистичні показники звіт про обговорення відкритого заняття
11 Терещенко М.А. 06.10.20 Економіка та бізнес Загальний менеджмент, функції і методи управління звіт про обговорення відкритого заняття  

з/п

Прізвище та ініціали Дата Назва дисципліни Найменування теми занять Звіти про обговорення відкритих занять
1 Болтянська Л.О. 21.10.19 Економіка підприємства Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці звіт про обговорення відкритого заняття Болтянської Л.О.
2 Яворська Т.І. 22.10.19 Методологія та організація наукової діяльності Конкретно-наукові методи наукових досліджень звіт про обговорення відкритого заняття Яворської Т.І.
3 Андрєєва Л.О. 01.10.19 Економіка підприємства Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці звіт про обговорення відкритого заняття Андрєєвої Л.О.
4 Грицаєнко Г.І. 31.09.19 Економічне управління підприємством Економічний порядок на підприємстві звіт про обговорення відкритого заняття Грицаєнко Г.І.
5 Завадських Г.М. 04.10.19 Регіональна економіка Регіон в системі ТІ 111 звіт про обговорення відкритого заняття Завадських Г.М

6

Лисак О.І. 01.10.19 Ціноутворення Методи ціноутворення звіт про обговорення відкритого заняття_Лисак О.І.
7 Педченко А.П. 25.09.19 Економетрія Нелінійна парна регресія звіт про  обговорення відкритого заняття Педченко Г.П.
8 Тебенко В.М. 5.11.19 Економіка і організація інноваційної діяльності Інноваційний проект звіт про  обговорення відкритого заняття Тебенко В.М.
9 Грицаєнко М. І. 01.10.19 Основи підприємництва Підприємницьке середовище звіт про обговорення відкритого заняття Грицаєнка М.І.
10 Грицаєнко М.І. 28.04.20 Домашня економіка Товарно-грошові відносини в сім’ї. Небанківські депозити звіт про обговорення відкритого заняття Грицаєнка М.І
11 Прус Ю.О. 02.10.19 МУСЕС Теоретичні аспекти математичного моделювання економічної системи звіт про обговорення відкритого заняття  Пруса Ю.О.
Залишити повідомлення для декана
×