м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

“Займатися бізнесом – те саме, що їхати на велосипеді: або ви рухаєтесь, або падаєте” (невідомий автор)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найбільш сучасна та затребувана спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі професійні знання, уміння та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є однією з провідних кафедр факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Висока освіченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи науково-педагогічного складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку фахівців на рівні, який забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність на збагачення інтелектуального потенціалу нації.

Кафедра провадить підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на відповідних платформах. У процесі підготовки фахівців реалізуються основні функції освіти: набуття теоретичних знань, умінь і практичних навичок; орієнтація студентів на розвиток пізнавального потенціалу особистості, їх творчих і професійних здібностей з акцентом на самоосвіту. Здобувачі вищої освіти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-план; організації підприємництва, торговельної та біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проєктів, організації та здійснення торговельної діяльності.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. Вони мають необхідний рівень знань з організації бізнесу, фінансів, управління, планування, організації виробництва, праці і заробітної плати, бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності, логістики. Майбутні підприємці володіють професійними знаннями та навичками з оптимізації прибутку і податкових стягнень, розбираються у тонкощах підприємницької діяльності, а також мають необхідну базу знань з правових питань діяльності підприємства, підготовлені задовольняти потреби підприємств різних форм власності, комерційних організацій, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, що готують фахівців цього профілю.

Склад кафедри
Болтянська Лариса Олексіївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка та бізнес», "Економіка та організація торгівлі"

Сфера наукових інтересів:
Соціально-економічна ефективність діяльності торговельних підприємств в регіоні.

Яворська Тетяна Іванівна доктор економічних наук, професор

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Економіка аграрного виробництва».

Сфера наукових інтересів:
Стратегічні напрями розвитку підприємництва в регіоні.

Завадських Ганна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Регіональна економіка», «Управління стратегічним розвитком підприємства»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та ефективність інвестиційної та біржової діяльності в регіоні.

Лисак Оксана Іванівна кандидат економічних наук, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Ціноутворення», «Електронна комерція», «Економіка та бізнес»

Сфера наукових інтересів:
Соціально-економічна ефективність діяльності торговельних підприємств в регіоні.

Тебенко Віта Миколаївна кандидат економічних наук, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Інноваційний розвиток підприємств».

Сфера наукових інтересів:
Соціально-економічна ефективність діяльності торговельних підприємств в регіоні.

Залишити повідомлення для декана
×