м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Електронна комерція

Метою викладання дисципліни «Електронна комерція» є оволодіння базовими знаннями і навичками в області електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем.

Завдання курсу – теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з наступних питань: предметна галузь електронної комерції; основи теорії електронної комерції; основні  поняття електронної  комерції; застосування електронної комерції, ринки електронної комерції; основні моделі бізнес-процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології для їх реалізації в Інтернет; нові принципи та засоби проведення розрахунків: пластикові картки, цифрові гроші; типи електронних платежів і платіжних систем; проблеми безпеки та захисту інформації при електронній комерції; досвід компаній, які успішно використовують у своїй діяльності методи й засоби електронної комерції; основи бізнесу та маркетингу в сучасних інформаційних технологіях; практичні навички з бізнесу в сучасних системах інформаційних телекомунікацій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; основні концепції побудови систем електронної комерції; характеристики електронної комерції;

основні стратегії розвитку електронної комерції; основні моделі систем електронної комерції;

основні інструменти ведення електронної комерції. вміти:

─ застосовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції;

─ аналізувати нормативну і економіко-технічну інформацію в галузі електронної комерції;

─ обґрунтовувати прогностичні оцінки; здійснювати закупівлі в Internet;

─ використовувати принципи функціонування віртуальних крамниць, віртуальні підприємства і віртуальні продукти.

Конспект лекцій Електронна комерція 2020

Робоча програма  ЕлК_ЕМ (1) (2020-2021 н.р.)

Робоча програма  ЕлК_ЕМ (2020-2021 н.р.)

Робоча програма  ЕлК_ПТ_2 (2020-2021 н.р.)

Робоча програма ЕлК_ПТ_3 (2020-2021 н.р.)

Робоча програма 21-22 ЕлК_ЕМ

Робоча програма 21-22 ЕлК_ПТ

Робоча програма 21-22 ЕлК_ПУ

Робоча програма 21-22 ЕлК_ТР

СИЛАБУС_Електронна комерція_2021_ПУ_

СИЛАБУС ЕлК_2021_ТР

СИЛАБУС_Електронна комерція_2021_ПТ_

СИЛАБУС_Електронна комерція_2021_ЕМ

СИЛАБУС Електронна комерція  ПТБ

Література

Методичні вказівки з практичних занять

 

Залишити повідомлення для декана
×