Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Інвестування

Мета курсу – формування системи знань щодо інвестицій та інвестиційної діяльності, аналізу стану і визначення головних напрямків інвестування в умовах ринкових відносин.

Предмет курсу – виявлення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів розвитку інвестиційної діяльності.

Завдання курсу вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та юридичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Об’єктом вивчення  виступають процеси  здійснення інвестиційної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про інвестування. Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси підприємства, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, проектний аналіз.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: наукові засади інвестування, його сутність, суб’єкти, об’єкти, класифікацію;

вміти: проводити  дослідження і  надавати  наукове обґрунтування раціонального інвестування відповідно до економічної політики підприємства, регіону або держави в цілому;

бути ознайомленим: з законодавчими актами України з проблем інвестування, а також з зарубіжним досвідом щодо інвестиційної діяльності.

СИЛАБУС Інвестування 2019-2020 н.р. (ПТБ)

СИЛАБУС Інвестування 2019-2020 н.р. (Менеджмент)

Робоча програма з інвестування 2019-2020 н.р.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів

Методичні вказівки для проведення практичних занять

Література

Конспект лекцій

Надішліть нам своє питання до факультету
×