Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Виховна робота

Виховна робота

Екскурсії

ПОЇЗДКИ

тематичні академічні години

зустрічі з фахівцями

Більше фото

Викладачі факультету постійно звертають увагу на дотримання студентами навчальної дисципліни, здійснюють контроль за своєчасним виконанням ними навчального плану, активно контактують із батьками.

Виховна робота кафедр факультету поза мажами учбового процесу передбачає організацію та проведення доволі різноманітних заходів: тематичних академічних годин; зустрічей с фахівцями різного профілю та цікавими особистостями з різних галузей сучасного знання університету, міста, району, області; екскурсій та вечорів відпочинку; бесід із студентами, що мешкають у гуртожитках.

На дуже високому рівні поставлено на факультеті художньо-естетичне виховання студентів, які приймають активну участь в діяльності різноманітних творчих колективів ЦКіД ТДАТУ та м. Мелітополь.

Основні напрямки виховної роботи факультету:

 • – виховання свідомості людини, громадянина, патріота своєї Батьківщини;
 • – формування, збереження та зміцнення національних традицій, єдності поколінь, пропаганда гуманістичних цінностей;
 • – контакти з батьками, конкурс родин, екскурсії до музеїв та ін.;
 • – формування особистості майбутнього спеціаліста;
 • – формування поваги до людей, до культури і моралі, до батьків і сім’ї;
 • – виховання здорового способу життя;
 • – сувора навчальна дисципліна, чіткий контроль за виконанням навчальних завдань, засвоєнням навчальних курсів;
 • – особистий приклад викладача: саме він повинен стати зразком для наслідування в навчанні, науці, побуті;
 • – реалізація подолання та знищення комплексу особистої мало значущості в житті суспільства;
 • – об’єднання студентів, організація їх цивілізованого спілкування;
 • – формування особливого мікроклімату: довіри, доброзичливості, взаєморозуміння, співпраці.

При організації виховної роботи декан факультету спирається на самодіяльність і творчість студентів через студентську раду, навчально-виховну комісію, раду старост, залучаючи академічні групи до загально університетських заходів з організації дозвілля студентів та зв’язку навчальної та позанавчальної роботи.

Велике значення на факультеті надається організації побуту та нормальних умов проживання студентів у гуртожитку. Склад мешканців гуртожитку № 4, підпорядкованого факультету, кожного року визначається профспілковим комітетом разом із деканатом факультету та затверджується Наказом ректора університету.

Життя мешканців гуртожитку організовується та контролюється комендантом, студентською радою, учасниками добровільної народної дружини та санітарною групою.

Гуртожиток неодноразово відмічався як один з найкращих в системі аграрних ВНЗ по створенню побутово-соціальних умов для проживання і навчання студентства та займав призові місця на регіональних оглядах-конкурсах “Гуртожиток – наш дім” серед гуртожитків вузів та технікумів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Надішліть нам своє питання до факультету
×