м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Виховна робота

Виховна робота

Виховна робота кафедр факультету передбачає діяльність викладачів, що здійснюється як під час організації та проведення навчального процесу, так і поза його межами.

Головну роль у здійсненні виховної роботи відіграють куратори академічних груп.

Дiяльнiсть куратора розглядається не тільки як діяльність вихователя, але i як діяльність керівника, педагогічні якості i здібності якого впливають на рівень працездатності студентського колективу та мiжособистих відношень в академiчнiй групі.

У своїй діяльності куратори академічних груп спираються на наступні нормативні документи:

На підставі вище означених документів заступник декана факультету з організаційно-виховної роботи на початку кожного навчального року складає план виховної роботи факультету на поточний навчальний рік. План обговорюється та схвалюється на засіданні вченої ради факультету та затверджується деканом факультету.

При організації виховної роботи декан факультету спирається на самодіяльність і творчість студентів через студентську раду, навчально-виховну комісію, раду старост, залучаючи академічні групи до загально університетських заходів з організації дозвілля студентів та зв’язку навчальної та позанавчальної роботи.

Велике значення на факультеті надається організації побуту та нормальних умов проживання студентів у гуртожитку. Склад мешканців гуртожитку № 4, підпорядкованого факультету, кожного року визначається профспілковим комітетом разом із деканатом факультету та затверджується Наказом ректора університету.

Життя мешканців гуртожитку організовується та контролюється комендантом, студентською радою, учасниками добровільної народної дружини та санітарною групою.

Гуртожиток неодноразово відмічався як один з найкращих в системі аграрних ВНЗ по створенню побутово-соціальних умов для проживання і навчання студентства та займав призові місця на регіональних оглядах-конкурсах “Гуртожиток – наш дім” серед гуртожитків вузів та технікумів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

З метою активізації роботи кураторів і суспільного визнання значущості роботи, що проводиться ними, щорічно у ТДАТУ проводиться Конкурс на кращого куратора академічної групи року. Порядок проведення конкурсу закріплюється Положенням про конкурс Кращий куратор академічної групи ТДАТУ. Найкращі куратори академічних груп за рішенням загальних зборів кураторів представляють факультет на загально-університетському рівні.

Заступник декана факультету з організаційно-виховної роботи звітує про результати виховної роботи факультету перед вченою радою факультету двічі на наприкінці навчального року:

Екскурсії

ПОЇЗДКИ

тематичні академічні години

зустрічі з фахівцями

 

Залишити повідомлення для декана
×