Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Управління проектами

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи управління проектами, набути системних знань і навичок щодо забезпечення ефективного управління сучасними проектами в різних сферах діяльності.

Завдання курсу – вивчити понятійний інструментарій в сфері управління проектами; розглянути сучасні особливості управління проектами, а також фактори, що заважають широкому впровадженню методології управління проектами в Україні; теоретично узагальнити інформацію про учасників, оточення, життєвий цикл, обмеження, класифікацію проектів, засади, методи застосування сучасних методів управління проектами; навчити студентів професійно виявляти закони та закономірності при управлінні сучасними проектами, адекватно користуватися нормативно-правовими документами, інструментарієм проектного менеджменту; сформувати у студентів вміння самостійно примати правильні рішення щодо доцільності впровадження проекту, вибору
виконавців, вибору оптимального сценарію впровадження проекту; комплектування ефективної проектної команди; навчити розробляти сітьові графіки в системі PDM, планувати, контролювати та управляти бюджетом, часом виконання, ресурсами, якістю та ризиками проекту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: призначення, види та форми економічного проекту; основні інструктивні та нормативні акти, що регламентують проектну діяльність; цілі та критерії професійної діяльності, пріоритети в системі виробничих цінностей та їх динаміку, основні принципи аналізу виробничих ситуацій і систем, принципи формулювання задач, основні методи обґрунтування рішень і стратегій, методи колективного вирішення виробничих задач, принципи взаємодії спеціалістів;

вміти: ставити та вирішувати конкретні аналітичні задачі з обґрунтування проектної діяльності;обґрунтовувати вибір функціональних,  економічних та екологічних критеріїв оптимізації та вибору рішень відповідно до конкретної ситуації, правильно формулювати економічні задачі та вибирати раціональні методи їх вирішення, формувати множину альтернатив варіантів рішення, використовувати методи оптимізації, функціонально-вартісного аналізу, багатокритеріальної оцінки, обґрунтовувати стратегії розвитку систем аграрного виробництва.

Робоча програма з управління проектами 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС УП 2019 ПТБД

Методичні вказівки

Література

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×