Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Домашня економіка

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ домашньої економіки, сформувати навички підприємницького мислення.

Основні завдання курсу:

– з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії домашньої економіки;

– дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади домашньої економіки;

– ознайомити із сучасним станом розвитку домашньої економіки та його проблемами;

– сформувати у студентів цілісне бачення проблем домашньої економіки;

– озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним підґрунтям для розвитку понятійного апарату домашньої економіки. Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями основи підприємництва, інвестування, економіку підприємства, економіку торгівлі.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

  • поняття і функції сім’ї;
  • види прибутків сім’ї;
  • інші джерела особистих прибутків громадян;
  • основні групи витрат сім’ї;
  • види послуг;
  • види податків.

Вміти:

  • аналізувати умови надання кредитів та позик;
  • аналізувати інформацію про товар, етикетки;
  • використовувати основні права споживачів.

СИЛАБУС Домашня економіка  ПТБД.

Робоча програма навчальної дисципліни Домашня економіка на 2020-2021 н.р.

Питання ПМК 1

Питання ПМК 2

Рекомендована література

Залишити повідомлення для декана
×