м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Обговорення освітніх програм

Обговорення освітніх програм

При підготовці фахівців будь-якої галузі важливим питанням є обґрунтування навчального плану. В її основі лежить змістовна структура навчальних дисциплін, яка враховує вибіркову складову. Це надає можливість майбутньому випускнику відповідати сучасним вимогам ринку та мати професійні навички в своїй галузі.

Обговорення освітньо-професійної програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Зовнішні рецензії-відгуки стейкхолдерів

Рецензія-відгук Зеваченкової Олени

Рецензія-відгук Мараховського Миколи

Рецензія-відгук Карпенко Андрія

Рецензія-відгук Коломієць Вікторії

Рецензія-відгук Сиротюк Ганни

Рецензія-відгук Топалова Миколи 

Протокол обговорень с роботодавцями Протокол обговорення з роботодавцями
Протокол обговорення студентського самоврядування Протокол обговорення студ. радою
Протокол обговорення академічною спільнотою Протокол обговорення академічною спільнотою
Протокол засідання робочої групи щодо результатів обговорень зі стейкхолдерами Протокол засідання робочої групи щодо результатів обговорень зі стейкхолдерами

Протокол засідання робочої групи з оновлення ОПП (2021)

Протокол засідання випускової кафедри Протокол засідання випускової кафедри 2020 

Протокол засідання випускової кафедри 2021 р.

Обговорення освітньо-професійної програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зовнішні рецензії-відгуки стейкхолдерів

Рецензія-відгук Волощук К.Б.

Рецензія-відгук Калімана С.А.

Рецензія-відгук Єрмака М.І.

Рецензія-відгук Бандури М.П.

Протокол обговорень с роботодавцями Протокол обговорень с роботодавцями
Протокол обговорення студентського самоврядування Протокол обговорення студентського самоврядування
Протокол обговорення академічною спільнотою Протокол обговорення академічною спільнотою
Протокол засідання робочої групи щодо результатів обговорень зі стейкхолдерами Протокол засідання робочої групи щодо результатів обговорень зі стейкхолдерами

Протокол засідання робочої групи з оновлення ОПП (2021)

Протокол засідання випускової кафедри Протокол засідання випускової кафедри 2020 р.

Протокол засідання випускової кафедри 2021 р.

1 квітня 2016 року викладачами кафедри економіки підприємств було організовано круглий стіл з питань обговорення змісту навчального плану бакалаврів нової для університету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У засіданні взяли участь дванадцять фахівців та керівників підприємств. Плідна дискусія визначила роль окремих дисциплін навчального плану в формуванні у майбутніх підприємців необхідних компетенцій. Позитивною відзначена практична складова, яка передбачає зв’язок освітнього процесу з виробництвом. Фахівці підкреслили актуальність залучення виробників у навчальний процес в межах лекційних та практичних занять.

Протокол круглого столу з обговорення змісту навчального плану спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Презентація спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

 

 

 

Залишити повідомлення для декана
×