Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Регіональна економіка

Мета дисципліни “Регіональна економіка” – формування системи знань щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.
Завдання курсу – вивчення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки та надання студентам необхідних знань щодо новітніх тенденцій розвитку цієї галузі науки, формування у них умінь і практичних навичок при вирішенні практичних питань стосовно розміщення продуктивних сил, з урахуванням демографічних, соціальних та екологічних факторів, засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, завдання ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни, територіальні і галузеві структури господарського комплексу, наукові засади державної регіональної економічної політики;
вміти: проводити дослідження і надавати наукове обґрунтування раціонального (ефективного) розміщення і територіальної організації продуктивних сил та засад регіональної економічної політики.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  (РЕ)

Робоча програма дисципліни Регіональна економіка 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС РЕ (Завадських) Економіка

СИЛАБУС РЕ (Завадських) Менеджмент

СИЛАБУС РЕ (Завадських) ПТ

СИЛАБУС РЕ (Завадських) ПУА

Методичні вказівки з практичних занять

Методичні вказівки з самостійної роботи студентів

Список літератури

Приклади презентацій з дисципліни “Регіональна економіка”

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3

Презентація 4

 

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×