м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Лисак Оксана Іванівна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Подільської державної аграрно-технічної академії в 1999 році за спеціальністю «Облік і аудит» кваліфікація економіста-бухгалтера

Вчене звання

Доцент
В 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств
диплом 12 ДЦ № 037201

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді ЖНАЕУ. Спеціальність 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
диплом ДК №067481

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • підприємництво та торгівля
 • трудовий потенціал

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, а з 2014 - на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Лисак О.І. 2016-2020 рр.


 1. Лисак О.І. Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції України / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2017. - Vol. 3, № 1. - С. 139-151.

 2. Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні / О.І. Лисак / Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018.

 3. Лисак О.І. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств регіону / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. - №1-2 (61). - С. 141-146

 4. Лисак О.І. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науковий журнал «Бізнес-інформ». –2016. - № 6. – С. 227-231.

 5. Лисак О.І. Ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 1-2 (33-34). – С. 69-80

 6. Лисак О.І. Державне регулювання ціноутворення в аграрному секторі України / О.І. Лисак // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2014. - №2. – С. 97-101.

 7. Лисак О. І. Раціональне землекористування як основа сталого розвитку сільського господарства. / О.І. Лисак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - 2013. – №2 (56). – С. 180-184.

 8. Tetiana Yavorska, Yurii Prus, Oksana Lysak and Hanna Zavadskykh Problems and Prospects for Development of Family Households in Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production. PP. 593-604

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 0116U002739)

 • Організаційна робота – старший куратор; контент-менеджер акаунтів кафедри в соціальних мережах


Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота до Дня науки

Залишити повідомлення для декана
×