м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Лисак Оксана Іванівна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Подільської державної аграрно-технічної академії в 1999 році за спеціальністю «Облік і аудит» кваліфікація економіста-бухгалтера

Вчене звання

Доцент
В 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств
диплом 12 ДЦ № 037201

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді ЖНАЕУ. Спеціальність 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
диплом ДК №067481

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • підприємництво та торгівля
  • трудовий потенціал

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, а з 2014 - на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Лисак О.І. 2016-2020 рр.


Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак О.І. Вибір ідеї та фінансування стартапів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2021. – № 1 (43) . – С. 5-11.


Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Г. І. Грицаєнко, Л. О. Андрєєва, М. І. Грицаєнко, Г. М. Завадських та ін. Мелітополь: Люкс, 2021. 172 с.


Практична підготовка бакалаврів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Г. І. Грицаєнко, О.І. Лисак, Г. М. Завадських, М. І. Грицаєнко, В. М. Тебенко. Мелітополь: Люкс, 2021. 160 с.


Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. М. Інноваційні методи інтернет-торгівлі / / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак, В. М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2020. – № 2 (42). – С. 83-92.


Тебенко В. М., Андрєєва Л. О., Лисак О. І. Інноваційна складова підприємницької діяльності в аграрній сфері // Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак, Тебенко В. М. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2020. – № 2 (42). – С 92-101


Андрєєва Л. О., Лисак О. І., Тебенко В. М. Вдосконалення управління проектами інноваційного розвитку підприємств торгівлі / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак, В. М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2020. – № 1 (41) . – С. 108-115.


Лисак О.І. Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції України / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2017. - Vol. 3, № 1. - С. 139-151.


Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні / О.І. Лисак / Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018.


Лисак О.І. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств регіону / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. - №1-2 (61). - С. 141-146


Лисак О.І. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науковий журнал «Бізнес-інформ». –2016. - № 6. – С. 227-231.


Лисак О.І. Ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств / Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 1-2 (33-34). – С. 69-80


Лисак О.І. Державне регулювання ціноутворення в аграрному секторі України / О.І. Лисак // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2014. - №2. – С. 97-101.


Лисак О. І. Раціональне землекористування як основа сталого розвитку сільського господарства. / О.І. Лисак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - 2013. – №2 (56). – С. 180-184.


Tetiana Yavorska, Yurii Prus, Oksana Lysak and Hanna Zavadskykh Problems and Prospects for Development of Family Households in Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production. PP. 593-604


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 743 2156 9003
Пароль доступу: Mj3FYf


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 0116U002739)

  • Організаційна робота – старший куратор; контент-менеджер акаунтів кафедри в соціальних мережах


Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота до Дня науки

Залишити повідомлення для декана
×