Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Біржова справа

Мета навчальної дисципліни “Біржова справа” – формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з узагальненим досвідом роботи зарубіжних і вітчизняних бірж, вивчення нормативних основ здійснення біржової діяльності України, опанування технології здійснення біржових операцій на різних видах бірж.

            У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

роль та місце біржі в економіці;

функції та характерні ознаки біржової торгівлі;

основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків;

 – концепцію ціноутворення на ф’ючерсних ринках;

особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках;

суть і засоби технічного аналізу ф’ючерсних цін;

зміст основних нормативних і законодавчих документів, що регулюють здійснення біржової діяльності;

суть і значення державного регулювання біржової торгівлі;

основні принципи організації та проведення біржових торгів на товарній і фондовій біржі;

 – функцій і завдання посередників на біржах;

 – технологію формування ланцюга руху замовлення від покупця до продавця на  біржі;

порядок укладання та виконання ф’ючерсних контрактів;

 – основи ф’ючерсної торгівлі;

 – базові напрями аналізу біржових цін;

 – основні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку й методи оцінки  їх вартості;

– організаційні аспекти біржової торгівлі;

– суть біржового клірингу;

– основні системи електронної біржової торгівлі;

– суть та основні характеристики хеджування.

            У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

– вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення господарських операцій;

– організовувати взаємовідносини підприємства з біржами та брокерськими конторами;

– організувати збут сільськогосподарської продукції через товарні біржі;

– здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність правильно оцінювати ситуації на біржовому ринку та обирати необхідні стратегії поведінки для проведення операцій на ринку реального товару;

– використовувати механізми укладання різних видів угод з цінними паперами для збільшення прибутковості вкладених інвестицій в операції на фондовому ринку;

– правильно використовувати правила розрахунку крос-курсів валют з урахуванням способу котирування та визначати форвардні та курси аутрайт для різних видів валют під впливом  відсоткових ставок на міжнародному валютному ринку;

– розраховувати вартість ф’ючерсного контракту та підраховувати прибутки (збитки) за ф’ючерсним контрактом з часом;

– розраховувати стан рахунку клієнта в будь-який час залежно від зміни цін на біржовому ринку;

– застосовувати механізми поставки товару за біржовими контрактами та знати як  обліковується процедура поставки;

– обирати стратегії використання різних типів опціонів та їх комбінацій з ф’ючерсними контрактами для здійснення операцій зі страхування цінових ризиків.

Робоча програма дисципліни Біржова справа 2020-2021 н.р.

СИЛАБУС Біржова справа

Література

Методичні вказівки для практичних занять

Методичні вказівки з самостійної роботи студентів

Приклади презентацій з дисципліни “Біржова справа”

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3

Презентація 4

 

Залишити повідомлення для декана
×