Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Кафедра економіки

Кафедра економіки

Сучасна людина не може обійтися без економічних знань і умінь. Економічна освіта потрібна кожному, оскільки вона дозволяє реалізувати потенціал людини в умовах ринкових конкурентних відносин.

Спеціаліст в галузі економіки – це унікальний фахівець, який володіє високим рівнем економічної, комп’ютерної, статистичної підготовки та економічного аналізу, знає «правила» гри на валютному, товарному, фондовому ринках, що володіє формами, методами організації зовнішньоекономічної діяльності. Його професійна діяльність здійснюється у зовнішньоекономічній, валютно-кредитній та фінансовій сферах як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Кафедра є випускаючою за спеціальностями 051-“Економіка” та 242-“Туризм”

Спеціальність 051-Економіка

Спеціальність 242-Туризм

Задачі кафедри:

  • – передати студентам фундаментальні знання в області економіки та сформувати в них цілісне бачення економічної дійсності;
  • – сформувати у студентів економічний світогляд, що створює адекватну уяву про сучасні економічні процеси та перетворення як у вітчизняній економіці так і зарубіжних країнах;
  • – сприяти розвитку навичок у студентів до розв’язання конкретних економічних задач на основі застосування фундаментальних принципів економічної науки.
Склад кафедри
Карман Сергій Вікторович к.е.н., доцент, завідувач кафедри

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Сфера наукових інтересів:
Оцінка та прогнозування рівня економічного ризику, бізнес-планування, економічна безпека, оцінка економічного та експортного потенціалу.

Бакіна Тетяна Володимирівна к.е.н, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Інституціональна економіка», «Економіка»

Сфера наукових інтересів:
Підвищення ефективності формування та функціонування інтелектуального капіталу.

Васильченко Олена Олегівна ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів:
Державне регулювання економіки, відносини власності у сільськогосподарському господарстві, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання.

Захарченко Олена Григорівна ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка»

Сфера наукових інтересів:
Енергетичний менеджмент логістичної системи виробництва і збуту соняшника.

Кальченко Сергій Володимирович д.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Соціальна справедливість», «Основи економічної теорії»

Сфера наукових інтересів:
Особливості підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства, особисті селянські господарства.

Кукіна Наталя Володимирівна к.е.н, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономічний аналіз», «Ризикологія»

Сфера наукових інтересів:
Підприємницькі форми господарювання в аграрному секторі економіки, розвиток підприємництва.

Кюрчева Наталя Володимирівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Міжнародна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Удосконалення землеволодіння і землекористування в Україні, формування раціонального землекористування фермерських господарств.

Плаксін Олег Анатолійович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Державне регулювання ринку землі», «Економічна теорія»

Сфера наукових інтересів:
Мікроекономічний аналіз ринкового механізму відтворення агропромислового виробництва.

Попова Тетяна Вікторівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін «Національна економіка», «Глобальна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та державне регулювання підприємництва в аграрній сфері, розвиток громад та сільських територій, економіка суспільного сектору, третій сектор.

Речка Катерина Миколаївна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економічних вчень»

Сфера наукових інтересів:
Управління конкурентоздатністю сільськогосподарських підприємств, оцінка якості продукції сільського господарства, дослідження особливостей конкуренції в галузі садівництва і конкурентоспроможність плодової продукції.

Почерніна Наталія Вікторівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економічна діяльність України», «Механізм реалізації стратегій розвитку на макро – та метарівні»

Сфера наукових інтересів:
сучасні ринкові трансформації економіки України; вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону; пріоритети міжнародної економічної діяльності України

Краснодєд Тетяна Леонідівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Міжнародна економіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування та розвитку вітчизняних виробників молочної продукції в контексті підвищення їх конкурентоспроможності на світовому продовольчому ринку; експортно-імпортні зв’язки України у сфері АПК

Міткова Ілона Анатоліївна старший лаборант
Надішліть нам своє питання до факультету
×