м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра є випускаючою за спеціальностями 051-“Економіка” та 242-“Туризм”

УВАГА!

Посилання на онлайн відеоконференції викладачів кафедри “БКМТ”

ВикладачПосилання на відеоконференцію
д.е.н, професор
Трусова Наталя Вікторівна
Перейти до конференції
д.е.н, професор Єременко Денис ВолодимировичПерейти до конференції
д.е.н, професор Колокольчикова Ірина ВолодимирівнаПерейти до конференції
д.е.н, доцент Почерніна Наталія ВікторівнаПерейти до конференції
к.е.н, доцент Попова Тетяна ВікторівнаПерейти до конференції
викладач Демко Валентина СергіївнаПерейти до конференції
старший викладач Васильченко Олена ОлегівнаПерейти до конференції

Фотогалерея:


Відеопрезентація кафедри:

Склад кафедри
КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА д.е.н., професор

Доктор економічних наук

Підприємницька діяльність у сфері обслуговування та туризму, розвиток аграрних ринків, економіка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, ефективність виробничо – господарської діяльності підприємств малого бізнесу

ТРУСОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА д.е.н, професор кафедри "Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму"

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію,1997 р. кваліфікація спеціаліст-економіст.
Вчене звання професора кафедри обліку і оподаткування присвоєно у 2018 році. Отримано атестат АП № 000354.
Доктор економічних наук з 2016 року.
Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Отримано диплом ДД №005218

Єременко Денис Володимирович д.е.н., професор

Доктор економічних наук

В 2020 році захистив дисертацію доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді НУБіП. Спеціальність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) № диплома ДД № 010155

ПОЧЕРНІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економічна діяльність України», «Механізм реалізації стратегій розвитку на макро – та метарівні»

Сфера наукових інтересів:
сучасні ринкові трансформації економіки України; вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону; пріоритети міжнародної економічної діяльності України

ПОПОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін «Національна економіка», «Глобальна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та державне регулювання підприємництва в аграрній сфері, розвиток громад та сільських територій, економіка суспільного сектору, третій сектор.

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів:
Державне регулювання економіки, відносини власності у сільськогосподарському господарстві, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання.

ДЕМКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономічний аналіз», «Ризикологія»

Сфера наукових інтересів:
Підприємницькі форми господарювання в аграрному секторі економіки, розвиток підприємництва.

Залишити повідомлення для декана
×