Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Сучасна людина не може обійтися без економічних знань і умінь. Економічна освіта потрібна кожному, оскільки вона дозволяє реалізувати потенціал людини в умовах ринкових конкурентних відносин.

Спеціаліст в галузі економіки – це унікальний фахівець, який володіє високим рівнем економічної, комп’ютерної, статистичної підготовки та економічного аналізу, знає «правила» гри на валютному, товарному, фондовому ринках, що володіє формами, методами організації зовнішньоекономічної діяльності. Його професійна діяльність здійснюється у зовнішньоекономічній, валютно-кредитній та фінансовій сферах як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Задачі кафедри:

  • – передати студентам фундаментальні знання в області економіки та сформувати в них цілісне бачення економічної дійсності;
  • – сформувати у студентів економічний світогляд, що створює адекватну уяву про сучасні економічні процеси та перетворення як у вітчизняній економіці так і зарубіжних країнах;
  • – сприяти розвитку навичок у студентів до розв’язання конкретних економічних задач на основі застосування фундаментальних принципів економічної науки.

Кафедра є випускаючою за спеціальностями 051-“Економіка” та 242-“Туризм”

Діяльність кафедри спрямована  на  забезпечення фундаментальної  теоретичної  та  практичної  підготовки  професіоналів  у  сфері  економіки  та консалтингу.  Кафедра надає  можливість студентам оволодіти  знаннями,  навичками  та  вміннями  з  надання професійних консалтингових послуг зі різноманітних економічних, правових, управлінських  та етичних  проблем  діяльності  й  розвитку  бізнес-організацій  на  національному  та  міжнародному рівнях, ведення на інноваційній основі ефективного та конкурентоспроможного консалтингового бізнесу.

Кафедра готує фахівців з економічної кібернетики та програмування –  універсальних спеціалістів, що розбираються в закономірностях макро- і мікроекономіки, циклах і можливостях економічної системи в самих різних областях; можуть налаштовувати бухгалтерське, аналітичне і статистичне програмне забезпечення, здійснювати його технічну підтримку; здатні самостійно розробляти унікальний інформаційний продукт для компанії відповідно до її  специфічних потреб.

Кафедра також здійснює підготовку фахівців у туристичній сфері, які вільно володіють іноземними мовами, уміють на практиці використовувати туристичні навігаційні програми, GPS-технології та геоінформаційне забезпечення туристичної галузі. Протягом навчання студенти відвідують туристичні агенції, виставки, приймають участь в конференціях, круглих столах, розробляють екскурсійні маршрути на замовлення туристичних підприємств.

Практична підготовка студентів у відділах зовнішньоекономічної діяльності підприємств та стажування за кордоном сприяють успішному працевлаштуванню випускників кафедри.

Спеціальність 051-Економіка

Спеціальність 051-Економіка. ОПП Економічна кібернетика та програмування

Спеціальність 051-Економіка. ОПП Економічний консалтинг та бізнес-економіка

Спеціальність 242-Туризм

Контакти:

Адреса

проспект Б. Хмельницького, 18,

м. Мелітополь, Запорізька обл.

72310, Україна

Перейти до карти

Телефон +38-(0619)-42-22-36
E-mail

et@tsatu.edu.ua

Ми знаходимося 2 корпус 6 поверх
Ми у соц. мережах
Instagram @ekonomists_tsatu
Facebook ekonomists_tsatu
tourism_tsatu

Склад кафедри
КАРМАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ к.е.н., доцент, завідувач кафедри

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Сфера наукових інтересів:
Оцінка та прогнозування рівня економічного ризику, бізнес-планування, економічна безпека, оцінка економічного та експортного потенціалу.

БАКІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Інституціональна економіка», «Економіка»

Сфера наукових інтересів:
Підвищення ефективності формування та функціонування інтелектуального капіталу.

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів:
Державне регулювання економіки, відносини власності у сільськогосподарському господарстві, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання.

ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка»

Сфера наукових інтересів:
Енергетичний менеджмент логістичної системи виробництва і збуту соняшника.

КАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ д.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Соціальна справедливість», «Основи економічної теорії»

Сфера наукових інтересів:
Особливості підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства, особисті селянські господарства.

ДЕМКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономічний аналіз», «Ризикологія»

Сфера наукових інтересів:
Підприємницькі форми господарювання в аграрному секторі економіки, розвиток підприємництва.

КЮРЧЕВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Міжнародна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Удосконалення землеволодіння і землекористування в Україні, формування раціонального землекористування фермерських господарств.

ПЛАКСІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Державне регулювання ринку землі», «Економічна теорія»

Сфера наукових інтересів:
Мікроекономічний аналіз ринкового механізму відтворення агропромислового виробництва.

ПОПОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін «Національна економіка», «Глобальна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та державне регулювання підприємництва в аграрній сфері, розвиток громад та сільських територій, економіка суспільного сектору, третій сектор.

РЕЧКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економічних вчень»

Сфера наукових інтересів:
Управління конкурентоздатністю сільськогосподарських підприємств, оцінка якості продукції сільського господарства, дослідження особливостей конкуренції в галузі садівництва і конкурентоспроможність плодової продукції.

ПОЧЕРНІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економічна діяльність України», «Механізм реалізації стратегій розвитку на макро – та метарівні»

Сфера наукових інтересів:
сучасні ринкові трансформації економіки України; вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону; пріоритети міжнародної економічної діяльності України

КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н., доцент

Кандидат економічних наук

У 2003 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК

Єременко Денис Володимирович к.е.н., доцент

Кандидат економічних наук

У 2008 році захистив дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економки» УААН. «Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація»,

КРАСНОДЄД ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Міжнародна економіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування та розвитку вітчизняних виробників молочної продукції в контексті підвищення їх конкурентоспроможності на світовому продовольчому ринку; експортно-імпортні зв’язки України у сфері АПК

АРАБАДЖИЙСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ викладач
ПОБІГУН НАТАЛЯ старший лаборант
МИКУЛА ДМИТРО старший лаборант
Надішліть нам своє питання до факультету
×