м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ШАНОВНИЙ ВСТУПНИКУ 2020!
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ДМИТРА МОТОРНОГО ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ на 2020-2021 навчальний рік на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями:

 • 051 – Економіка
 • 071 – Облік і оподаткування
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 242 – Туризм
 • 281 – Публічне управління та адміністрування

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в університеті проводиться:

 • – за державним замовленням – за рахунок видатків державного бюджету України;
 • – за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Алгоритм визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка Економічна кібернетика та програмування 50 4 роки 4 роки
6 місяців
Економічний консалтинг та бізнес-економіка 4 роки 4 роки
6 місяців
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 175 4 роки 4 роки
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 100 4 роки 4 роки
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 100 4 роки 4 роки
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 100 4 роки 4 роки
6 місяців
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 100 4 роки 4 роки
6 місяців
242 Туризм Туризм 75 4 роки 4 роки
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 100 4 роки 4 роки
6 місяців

*Обсяг державного замовлення (максимальний обсяг) за 2020 рік

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ФОРМА НАВЧАННЯ
ДЕННА ЗАОЧНА
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів * з 1 липня 2020 p 1 липня 2020р.
Початок прийому документів 10 липня 2020 р. 25 жовтня 2020 р.
Завершення прийому документів
– для осіб, які складатимуть вступні іспити в університеті 16 липня 2020р. 2 листопада
2019 р.
– для осіб, які беруть участь у конкурсі за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня 2020р. 8 листопада
2019 р.
Проведення вступних іспитів 17 липня – 22 липня 2020р. 4 – 8 листопада 2020р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування 26 липня 2020р. 9 листопада 2020р.
Термін виконання вступниками вимог до зарахування
– на місця державного замовлення 31 липня 2020 р.
– за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 4 серпня 2020р. не пізніше 10 листопада 2020р.
Зарахування за державним замовленням 1 серпня 2020р.
Зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 5 серпня 2020р. не пізніше 11 листопада 2020р.

Вступники на денну та заочну (І сесія)  форми навчання, подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків передбаченими Правилами прийому до ТДАТУ ім. Д. Моторного у 2020році (подають заяви в паперовій формі). Заяву в електронній формі можна подати за адресою: www.ez.osvitavsim.org.ua. Під час ІІ сесії (восени) вступної кампанії вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

* У період реєстрації електронних кабінетів вступників з 01.07. по 22.07.2020 року в ТДАТУ ім. Д. Моторного працює консультаційний пункт для  надання допомоги вступникам при створенні заяв в електронній формі

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2018 та 2019 роках з конкурсних предметів наведених у таблиці:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
БЮДЖЕТНА (ВІДКРИТА) ПРОПОЗИЦІЯ

(ФІНАНСУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ, У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ВСТУП ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ – ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

(ФІНАНСУВАННЯ ВИКЛЮЧНО ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

 051 Економіка 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
242 Туризм 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
281 Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОДИН СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти”:

  • – 4975 грн. на денній формі (нормативний або скорочений термін навчання);*
  • – 3300 грн. на заочній формі (нормативний термін навчання);*
  • – 3650 грн. на заочній формі (скорочений термін навчання).*
  • * ціни вказано за 2019 рік
  • Для осіб, які здобули:
    • освітній ступінь бакалавра і вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (друга вища освіта),
    • освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою (неспорідненою) спеціальністю:

   – 5925 грн. на денній формі  навчання;

– 3825 грн. на заочній формі навчання;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ТДАТУ ім. Д. Моторного

 • – документ державного зразка раніше здобутого освітнього рівня, на основі якого здійснюється вступ (атестат про ПЗСО) і додаток до нього;
 • – сертифікат(и) ЗНО;
 • – три копії паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для хлопців);
 • – чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • – картонна папка із швидкозшивачем, 3 файли та 2 конверти;
 • – інші документи (за наявності), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2020році.

Більш детальну інформацію про особливості вступної кампанії можна отримати, завітавши на сторінку приймальної комісії  офіційного веб-сайту університету: http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup або зателефонувавши за номерами (0619) 42-31-27, (098) 499-17-04

НАША АДРЕСА:

72310, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18
Приймальна комісія (аудиторія 1.116)
е-mail: pk@tsatu.edu.ua
Інформаційний сайт університету  http://www.tsatu.edu.ua/

Залишити повідомлення для декана
×