м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета дисципліни — ознайомити студентів із технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.

Завданнями дисципліни є: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень; засвоєння методичних підходів щодо аналізу ризику та прийняття управлінських рішень в умовах ризику; засвоєння математичного апарата, необхідного для обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику з використанням комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

–     понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків на підприємстві;

–     економічну сутність та основні види господарських рішень;

–     основні принципи та підходи до обґрунтування господарських рішень у різних умовах функціонування підприємства (визначеності, невизначеності, ризику);

–     критерії якості та ефективності обґрунтування господарських рішень;

–     технологію розробки та прийняття оптимальних господарських рішень;

–     сучасні     економіко-математичні     методи     та     моделі       обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

–     природу виникнення невизначеності та ризиків, їх різновиди і вплив на якість господарських рішень; теоретичні аспекти ризик-менеджменту;

–     напрями регулювання та методи зниження підприємницьких ризиків;

Після вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» студенти повинні вміти:

–  проводити ідентифікацію та аналіз ключових проблем на підприємстві;

– обґрунтовано    визначати    оптимальні    форми    подання    та       реалізації господарських рішень;

– оцінювати рівень ризику підприємницької діяльності з використанням економіко-математичних методів;

– проводити прогнозування та аналіз господарських рішень;

– застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі розробки і прийняття господарських рішень;

– здійснювати обґрунтований вибір оптимального господарського рішення на підставі критеріїв в умовах визначеності, невизначеності та ризиків;

– визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві.

Робоча програма дисципліни ОГР та ОР 21-22

Робоча програма дисципліни ОГР та ОР 2020-2021 н.р.

СИЛАБУС 2021 ОГР та ОР(ПТБД)

СИЛАБУС 2020 ОГР та ОР(ПТБД)

Література

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Залишити повідомлення для декана
×