м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Аналіз господарської діяльності

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є діяльність суб’єктів господарювання, господарські явища і операції, виражені через систему економічної інформації.

Мета дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навичок з теорії економічного аналізу.

Для досягнення цієї мети у процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

1) визначити теоретичні та методологічні засади економічного аналізу;

2) навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища;

3) набути практичних навичок щодо застосування методів і способів комплексного, дискримінантного аналізу та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства;

4) навчитись робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

5) набути практичних навичок в оформленні аналітичних висновків.

Вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– етапи становлення і розвитку економічного аналізу;

– економічні терміни, ключові показники діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності;

– сутність, умови застосування та подальше удосконалення показників діяльності суб’єкта господарювання;

– сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

– принципи і методи обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

б) вміти:

– проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;

– робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

– завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;

– набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

– опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.

СИЛАБУС Аналіз господарської діяльності 2020 ПТБД

Робоча програма навчальної дисципліни Аналіз господарської діяльності на 2020-2021 н.р.

Питання модульного контролю 1

Питання модульного контролю 2

Список рекомендованої літератури

Залишити повідомлення для декана
×