Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Вступ до докторантури

Вступ до докторантури

Факультет економіки та бізнесу оголошує прийом до докторантури у 2018 р. на конкурсній основі за наступними спеціальностями:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПІДГОТОВКА В ДОКТОРАНТУРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

 • – за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

ФОРМИ І СТРОК ПІДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРІ

 • – очна форма – 2 роки

  ВСТУПНИК ДО ДОКТОРАНТУРИ ПОВИНЕН НАДАТИ, НА ІМ’Я РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ, ДО ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ, В ПЕРІОД З 10 ПО 24 СЕРПНЯ 2018 РОКУ, НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою за місцем роботи (навчання);
 3. копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 4. список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету;
 5. витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи;
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 7. письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
  копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);
 8. копію атестата доцента, ст.н.с.;
 9. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О;
 10. копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 11. копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду(два прим.);
 12. шість фотокарток 3х4;
 13. згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

Зарахування до  докторантури – 13 вересня 2018 р.

ДОВІДКИ: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет, відділ аспірантури, тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.

Надішліть нам своє питання до факультету
×