м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вступ до докторантури

Вступ до докторантури

Факультет економіки та бізнесу оголошує прийом до докторантури у 2020 р. на конкурсній основі за наступними спеціальностями:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (15 000 грн).

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

 Вступник до докторантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури, в період з 18 лютого по 15 березня 2020 року, наступні документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання);
 3. копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 4. список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету;
 5. витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи;
 6. – розгорнутий  план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 7. – письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 8. – копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);
 9. – копію атестата доцента, ст.н.с.;
 10. довідку про проходження флюорографії;
 11. копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 12. копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 13. (два прим.);
 14. чотири фотокартки 3х4;
 15. згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

 

ДОВІДКИ: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, відділ аспірантури, тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.

Залишити повідомлення для декана
×