Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Тебенко Віта Миколаївна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 1996 році за спеціальністю «Економіст - фінансист»

Вчене звання

Доцент
В 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіка підприємства»
диплом ДЦ №005136

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 1999 році захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (диплом ДК №006529)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • соціально-економічна ефективність діяльності торговельних підприємств в регіоні
 • економіка та організація інноваційної діяльності
 • обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1996 р. на посаді асистента, а з 2002 - на посаді доцента кафедри.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Тебенко В.М. за 2016-2020 рр.


 1. Управленческое консультирование : монография / ФВ Зиновьев, НИ Лобанов, ВН Тебенко - Симферополь: Таврия, 2000 г. – 154 с.
  Тебенко В.М. Інвестиційна привабливість Запорізького регіону.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – № 1 (21), том 2. – с. 330-336.

 2. Тебенко В.М. Управління інноваційним ризиком / В.М. Тебенко // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветер. медиц. та біотехнологій ім. С.З. Гжицького / Львівський НУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. - Т 15, № 2(56). - С. 356-360. (Наукове фахове видання)

 3. Тебенко В.М. Взаємозв’язок категорій «ефективність» та «результативність» господарської діяльності підприємства / В.М Тебенко / Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 3 (27). С. 7-10. (Наукове фахове видання)

 4. Тебенко В.М. Інноваційна діяльність промислових підприємств України. / В.М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), Мелітополь. - №1 (29). - 2015 р.- С.69-73. (Наукове фахове видання)

 5. Тебенко В.М. Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському районі Запорізької області / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських, Д.В. Грибова // Науковий журнал Бізнес Інформ № 12, 2016 р. (467) с.132 -137. (Ринц, Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання)

 6. Тебенко В.М. Ефективність розвитку галузі садівництва / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету №3 (32), 2016. - с.168-177. (Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання)

 7. Тебенко В.М., Завадських Г.М. Проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі запорізького регіону / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету №1 (33), 2017. - с. 105-113 (Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання)

 8. Тебенко В.М., Болтянська Л.О. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / В.М. Тебенко, Л.О. Болтянська / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №17. Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue - c.525-530(Index Copernicus: ICV 2015: 36.92)

 9. V. M. Tebenko, Y. O. Vlasiuk, D. V. Hrybova, S. S. Biliaiev. The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy. Збірник наукових праць «Financial and credit activity: problems of theory and practice » Vol 3, No 26 (2018)

 10. Тебенко В.М. ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 2 (37), 2018 – С.146-154

 11. Тебенко В. М. ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНУ / В.М. Тебенко // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти»: – Львів: ЛНАУ, 2019. - Ч.2. – с.163-166

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» номер держреєстрації 0116U002739

 • Організаційна робота – відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×