Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Інформаційні системи та технології в економіці

Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в економіці» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок по проектуванню та застосуванню інформаційних технологій та систем в різних сферах економічної діяльності.

Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок по організації автоматизованої обробки інформації на підприємствах та  організаціях

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи проектування засобів опису інформації;
  • методи комп’ютерного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;
  • комп’ютерні методи формування економічних та інформаційних стратегічних рішень.

вміти:

  • формувати економічні та інформаційні цільові орієнтири;
  • застосовувати інформаційні технології для обробки економічної інформації;
  • визначати можливий набір економічних та інформаційних оперативних важелів впливу;
  • створювати ІС з метою автоматизованого отримання всіх показників, необхідних для прийняття рішення з управління економічним об’єктом.

Робоча програма дисципліни ІСТЕ 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС Інформаційні системи

Конспект лекцій

Методичні вказівки для лабораторних робіт

 

Залишити повідомлення для декана
×