Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Статистика

Мета курсу – формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Завдання курсу – вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Предмет: розміри і кількісні співвідношення масових явищ і процесів в економіці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні вимоги до вихідної інформації, питання техніки зведення й групування даних, способи зображення статистичних даних і можливості їхнього використання при первинній обробці інформації, методи збору й обробки статистичних даних, принципи й методи контролю їхньої вірогідності, методи статистичного моделювання та прогнозування;

вміти: скласти план статистичного дослідження вихідних показників, організувати суцільне та несуцільне спостереження, провести цілеспрямований статистичний аналіз із застосуванням вивчених у курсі методів й інтерпретувати отримані похідні статистичні показники на базі своїх професійних уявлень і навичок, формулювати висновки, що випливають з проведеного аналізу;

бути ознайомленим: з законодавчими актами України з питань ведення виробничо-господарської діяльності підприємств, а також з передовим досвідом щодо здійснення діяльності зарубіжних підприємств.

мати уявлення: про можливості й границі застосування вивчених у курсі статистичних методів, основних джерелах статистичної інформації, прийоми статистичної оцінки значимості отриманих результатів;

володіти навичками: самостійного вибору й застосування статистичних методів для обробки наявної інформації.

Робоча програма дисципліни Статистика (МН) 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни Статистика (ОО) 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни Статистика (ПТБ) 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни Статистика (ФБС) 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни Статистика (МК) 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС – статистика МК

СИЛАБУС – статистика МН

СИЛАБУС – статистика ОО

СИЛАБУС – статистика ФБ

СИЛАБУС – статистика ПТ

Методичні вказівки з самостійної роботи студентів

Робочий зошит

Перелік літератури 

Конспект лекцій

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×