Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Основи підприємництва

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ підприємництва, сформувати навички підприємницького мислення.

Основні завдання курсу:

– з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії підприємництва;

– дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

– ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

– сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

– озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Міждисциплінарні звязки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про проектний аналіз. Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями інвестування, економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси підприємства, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, економічний аналіз.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– організацію планування виробництва суб’єктів  підприємницької діяльності;

– організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності;

– використання  методів прийняття  фінансових рішень  та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти:

– розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;

– обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;

– виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень;

– оцінювати інвестиційні пропозиції;

– використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.

СИЛАБУС Основи підприємництва  (ПТБД)

Робоча програма навчальної дисципліни Основи підприємництва на 2020-2021 н.р.

Методичні вказівки з самостійної роботи студентів ОП

Методичні вказівки з проведення практичних занять ОП

Література ОП

Конспект лекцій ОП

Залишити повідомлення для декана
×