Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Дуальне навчання

Дуальне навчання

Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

В рамках дуального навчання було укладено Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ТОВ “СПП ЛАНА” Запорізької області області. Згідно цього договору перші студенти були направлені на дуальне навчання.

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ

Відповідно до “Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ” куратором дуального навчання на кафедрі призначено кандидата економічних наук, доцента Завадських Ганну Миколаївну.

Програма навчання

Звіт про дуальне навчання за 1 семестр 2019-2020 н.р. (новини про захист звітів дивитися на сайті)

Договори про виробниче навчання  2019-2020 н.р.

Перший семестр 2019-2020 н.р.

Договір про виробниче навчання Землячової А.О. на перший семестр 2019-2020 н.р 

Договір про виробниче навчання Клинько Т.С. на перший семестр 2019-2020 н.р 

Договір про виробниче навчання Суховецького А.О. на перший семестр 2019-2020 н.р

Договір про виробниче навчання Цумана О.Ю. на перший семестр 2019-2020 н.р 

Договір про виробниче навчання Шолох Н.О. на перший семестр 2019-2020 н.р 

Другий семестр 2019-2020 н.р.

Договір про здобуття вищої освіти за дуальною формою Данилова Д. на другий семестр 2019-2020 н.р.

Договір про здобуття вищої освіти за дуальною формою Лисак Г. на другий семестр 2019-2020 н.р.

Договір про здобуття вищої освіти за дуальною формою Бурган І. на другий семестр 2019-2020 н.р.

Атестаційні листи студентів, що навчалися за дуальною системою в 2019-2020 н.р.

Перший семестр 2019-2020 н.р.

Атестаційний лист Пославської М.

Атестаційний лист Суховецького А.

Атестиційний лист Чигрина В.

Другий семестр 2019-2020 н.р.

Бурган І. атестаційний лист 

Данилов Д. атестаційний лист 

Лисак Г. атестаційний лист

Договори про виробниче навчання на 2018-2019 н.р.

Перший семестр 2018-2019 н.р.

Грань договор 1

Землячова договор 1

Клинько договор 1

Краснов договор 1

Ларьева договор 1

Мартишевська договор 1

Сідельник договор 1

Тараненко договор 1

Федорець договор 1

Цуман договор 1

Другий семестр 2018-2019 н.р.

Грань договор 2 сем

Землячова договор 2 сем

Клинько договор 2 сем

Краснов договор 2 сем

Ларьева договор 2 сем

Мартишевська договор 2 сем

Пославська договор 2 сем

Сідельник договор 2 сем

Тараненко договор 2 сем

Федорець договор 2 сем

Цуман договор 2 сем

Шолох договор 2 сем

Атестаційні листи студентів, що навчалися за дуальною системою в 2018-2019 н.р.

Атестаційні листи першого семестру 2018-2019 н.р.

Грань атестаційний лист 1

Землячова атестаційний лист 1

Клинько атестаційний лист 1

Ларєва атестаційний лист 1

Мартишевська атестаційний лист 1

Сідельник атестаційний лист 1

Тараненко атестаційний лист 1

Федорець атестаційний лист 1

Атестаційні листи другого семестру 2018-2019 н.р.

Грань атестаційний лист 2 сем

Землячова атестаційний лист 2 сем

Клинько атестаційний лист 2 сем

Краснов атестаційний лист 2 сем

Ларьева атестаційний лист 2 сем

Мартишевська атестаційний лист 2 сем

Пославська атестаційний лист 2 сем

Сидельник атестаційний лист 2 сем

Тараненко атестаційний лист 2 сем

Федорець атестаційний лист 2 сем

Цуман атестаційний лист 2 сем

Шолох атестаційний лист 2 сем

Захист звітів студентів, які навчаються за системою дуальної освіти  (дивитися новини на сайті)

 

 

Залишити повідомлення для декана
×