Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Методичні семінари

Методичні семінари

План та протоколи проведення методичних семінарів на 2020-2021 н.р.

№  Теми Виконавці Строки проведення

та протоколи метод. семінарів

1 Креативні інноваційні методики у викладацькій діяльності (за матеріалами тренінгу) Завадських Г.М., Тебенко В.М. вересень, 2020 р.
2 Науково-методичні підходи до організації дистанційного навчання в умовах пандемії викладачі листопад, 2020 р.
3 Обговорення підсумків моніторингів якості освітніх програм Яворська Т.І., Грицаєнко Г.І. лютий, 2021 р.
4 1. Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри

2. Обговорення планів на новий навчальний рік

Болтянська Л.О. травень, 2021 р.
№  Теми Виконавці Строки проведення

та протоколи метод. семінарів

1 Про вдосконалення якості змісту робочих програм навчальних дисциплін, методичних вказівок з практичних та семінарських робіт, самостійної роботи студентів викладачі вересень, 2019 р.

Протокол №1

2 Нові підходи щодо методичного забезпечення державної атестації здобувачів ступенів вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр” Грицаєнко Г.І. жовтень, 2019 р.

Протокол №2

3 Наскрізна практична підготовка фахівців зі спеціальності викладачі листопад, 2019 р.

Протокол №3

4 Вдосконалення кваліфікаційних завдань до державної атестації здобувачів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти викладачі грудень, 2019 р.

Протокол №4

5 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри січень, 2020 р.

Протокол №5

6 Методика викладання дисциплін з використанням прикладних програм викладачі дисциплін, що використовують прикладні програми лютий, 2020 р.

Протокол № 6

7 Комплексний підхід в підготовці завдань до державної атестації бакалаврського рівня освіти викладачі квітень, 2020 р.

Протокол №7

8 1. Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри

2. Обговорення планів по навчально-методичній роботі на 2020-2021 навчальний рік

Болтянська Л.О. травень, 2020 р.

Протокол №8

№ з/п Теми Виконавці Строки проведення

та протоколи метод. семінарів

1 Про вдосконалення якості змісту завдань комплексного державного кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін ОР «Магістр». викладачі професійно орієнтованих дисциплін, які винесені на державний екзамен вересень, 2018 р.

Протокол метод. семінару №1

2 Проведення «круглого столу» із представниками виробництва та науково-освітніх установ щодо обговорення змісту навчального плану магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Болтянська Л. О. листопад, 2018 р.

Протокол метод. семінару №2

3. Обговорення методичних підходів до наповнення робочих програм по навчальним дисциплінам 2 та 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня «Бакалавр». викладачі кафедри, які викладають професійно орієнтовані дисципліни на 2 і 3 курсах лютий, 2019 р.

Протокол метод. семінару №3

4

1. Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри

2. Обговорення планів по навчально-методичній роботі на новий навчальний рік

 

Болтянська Л.О.

 

червень, 2019 р.

Протокол метод. семінару №4

 

Залишити повідомлення для декана
×