Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Завадських Ганна Миколаївна
Посада

Доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Базова вища освіта

Закінчила у 2000 році Таврійську державну агротехнічну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства»

Вчене звання

Кандидат економічних наук
У 2008 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ЄУ.
У 2009 році отримала ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
диплом ДК № 051014

Науковий ступінь

Доцент
У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіка підприємств»
диплом 12 ДЦ № 029852

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • напрями регіонального розвитку економіки
 • розвиток біржової діяльності в Україні

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента кафедри «Економіка підприємств», з 2012 р. – на посаді доцента.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Завадських Г.М. за 2015-2019 рр.


 1. Завадських Г.М. Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України / Г.М. Завадських // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки), 2014.-№3(27).-С.120-124. (Наукове фахове видання)

 2. Завадських Г.М. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України та шляхи їх зниження / Г.М. Завадських // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія “Люкс”, 2014. .- №2 (26).- С.76-79. (Наукове фахове видання)

 3. Gutkevych S., Zavadskyh Investment strategy of agrarian sector / С. Гуткевич, Г. Завадських // Інтелект XXI, 2015 №1.- С.70-76. (Наукове фахове видання)

 4. Завадських Г.М. Передумови підвищення ефективності управління підприємствами АПК України / Г.М. Завадських // Науковий економічний журнал – “Інтелект XXI”.- 2015.- №3.- С. 22-26. (Наукове фахове видання)

 5. Завадських Г.М. Диференціація та концентрація регіонів на ринку кави/ Г.М. Завадських // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2016 .-№2(31).- С.112-114. (Наукове фахове видання)

 6. Завадських Г.М. Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському районі Запорізької області / Г.М. Завадських, В.М. Тебенко, Д.В. Грибова // Науковий журнал Бізнес Інформ № 12, 2016 р. (467) С.132 -137. (Ринц, Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання)

 7. Завадських Г.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону [Електронний ресурс] / Г.М. Завадських // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017.-№17.-C.152-155. Режим доступу до статті:http://global-national.in.ua/issue-17-2017( Index Copernicus) (Наукометричне електронне фахове видання)

 8. Завадських Г.М., Тебенко В.М. Проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі Запорізького регіону / Г.М. Завадських, В.М. Тебенко Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2017.- №1 (33).- С.105 - 113. (Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання)

 9. Tetiana Yavorska, Yurii Prus, Oksana Lysak and Hanna Zavadskykh Problems and Prospects for Development of Family Households in Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production. PP. 593-604

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×