Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Грицаєнко Галина Іванівна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою Західно-Казахстанський сільськогосподарський інститут у 1986 році за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства»
диплом №8785

Вчене звання

Доцент
В 1998 році отримала вчене звання доцента
Диплом ДЦ АЕ №000366

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподарської академії. Спеціальність 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством (сільське господарство)
№ диплома КД №066599

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • інвестиційна діяльність
 • інтенсифікація сільськогосподарського виробництва
 • аграрний ресурсний потенціал

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1992 р. на посаді асистента, з 1994 р. на посаді старшого викладача, а з 1997 – на посаді доцента.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Грицаєнко Г.І. за 2016-2020 рр.


 1. Hrytsaienko H., Hrytsaienko I., Bondar A. and Zhuravel D. Mechanism of Investment of Technical Service in Agricultural Households. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 29-40

 2. Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 427-440

 3. Тебенко В.М., Грицаєнко Г.І., Лисак О.І. Курс лекцій з дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – 159 с.

 4. Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ – 2018. – № 1. – С. 188-194 (Наукометричне фахове видання);

 5. Грицаєнко Г.І. Інвестиційна привабливість України [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – Рр. 80-93 – Mode of access : https://are-journal.com (Наукометричне фахове видання);

 6. Грицаєнко Г.І. Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9 (Наукометричне фахове видання);

 7. Gritsaienko H. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // Mechanization in agriculture & conserving of the resources. – 2017. – Vol. 1. – Pp. 11-14. (Наукове закордонне фахове видання);

 8. Грицаєнко Г.І. Інвестиції в технічне забезпечення аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2016. – вип. 3. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3 (Наукометричне фахове видання);

 9. Грицаєнко Г.І. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації землеробства [Електронний ресурс] / В.А. Дідур, Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Науковий вісник ТДАТУ. – 2016. – Вип. 6, Т. 1 – С. 22-34. – Режим доступу : http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf6t1/5.pdf. (Наукове фахове видання);

 10. Грицаєнко Г.І. Теоретичні і практичні аспекти формування інвестиційного потенціалу регіону / Г.І. Грицаєнко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького – 2013. – том 15, №2 (56). – С. 72-77. (Наукове фахове видання);

 11. Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі / Г.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – №3 (23). – С. 61-65. (Наукове фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, гарант освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалаврського рівня вищої освіти

 • Наукова діяльність – керівник теми наукової програми (номер державної реєстрації 0116U002739) науково-дослідного інституту «Соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України») «Розвиток та ефективність інвестиційної та біржової діяльності в регіоні»

 • Організаційна робота – контент-менеджер сайту кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ТДАТУ, член методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ


Нагороди, заохочення, почесні звання

Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня»

Залишити повідомлення для декана
×