Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Грицаєнко Галина Іванівна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою Західно-Казахстанський сільськогосподарський інститут у 1986 році за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства»
диплом №8785

Вчене звання

Доцент
В 1998 році отримала вчене звання доцента
Диплом ДЦ АЕ №000366

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподарської академії. Спеціальність 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством (сільське господарство)
№ диплома КД №066599

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)Галузь наукових інтересів:
 • інвестиційна діяльність

 • інтенсифікація сільськогосподарського виробництва

 • аграрний ресурсний потенціал


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1992 р. на посаді асистента, з 1994 р. на посаді старшого викладача, а з 1997 – на посаді доцента.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Грицаєнко Г.І. за 2015-2019 рр.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Hrytsaienko H., Hrytsaienko I., Bondar A. and Zhuravel D. Mechanism of Investment of Technical Service in Agricultural Households. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 29-40

 2. Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 427-440

 3. Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ – 2018. – № 1. – С. 188-194 (Наукометричне фахове видання);

 4. Грицаєнко Г.І. Інвестиційна привабливість України [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – Рр. 80-93 – Mode of access : https://are-journal.com (Наукометричне фахове видання);

 5. Грицаєнко Г.І. Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9 (Наукометричне фахове видання);

 6. Gritsaienko H. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // Mechanization in agriculture & conserving of the resources. – 2017. – Vol. 1. – Pp. 11-14. (Наукове закордонне фахове видання);

 7. Грицаєнко Г.І. Інвестиції в технічне забезпечення аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2016. – вип. 3. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3 (Наукометричне фахове видання);

 8. Грицаєнко Г.І. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації землеробства [Електронний ресурс] / В.А. Дідур, Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Науковий вісник ТДАТУ. – 2016. – Вип. 6, Т. 1 – С. 22-34. – Режим доступу : http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf6t1/5.pdf. (Наукове фахове видання);

 9. Грицаєнко Г.І. Теоретичні і практичні аспекти формування інвестиційного потенціалу регіону / Г.І. Грицаєнко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького – 2013. – том 15, №2 (56). – С. 72-77. (Наукове фахове видання);

 10. Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі / Г.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – №3 (23). – С. 61-65. (Наукове фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • За роки роботи в університеті виконувала обов’язки заступника декана, завідувача кафедри, голови методичної комісії факультету економіки та бізнесу. Була членом Вченої ради університету, Методичної ради університету, Ради факультету економіки та бізнесу, Науково-технічної ради факультету економіки та бізнесу, Відділу моніторингу якості навчальних занять.

 • Брала участь в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій на рівні університету.


Нагороди, заохочення, почесні звання

Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня»

Надішліть нам своє питання до факультету
×