м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Плотніченко Світлана Романівна
Посада

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2002 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію, спеціальність «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію економіста підприємства.
У 2020 році закінчила "Класичний приватний університет" та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність "Публічне управління та адміністрування"

Вчене звання

Доцент.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук,
наукова спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
тема дисертації: «Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону»,
ДК №049529 від 2008 року.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • етика та етикет в діловій сфері
 • зв’язки з громадськістю організація та управління соціально трудовими відносинами
 • економіка енергетики

Досвід наукової та викладацької діяльності:

16 років


 1. Плотніченко С.Р. Підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в регіоні./ С.Р. Плотніченко, Б.О. Сидоррук// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №1 (21).- 396 с. С. 256-263. (Наукове фахове видання).

 2. Плотніченко С.Р. Формування ринку сільськогосподарської продукції./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №2 (22).- 396 с. С. 256-263. (Наукове фахове видання).

 3. Плотніченко С.Р. Роль оплати праці в системі соціально-трудових відносин./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс».2013. - № 3 (23).- 380 с. С. 244-252. (Наукове фахове видання).

 4. Плотніченко С.Р. Проблеми зайнятості населення України. С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - №4 (24).- 398 с. С. 230-236. (Наукове фахове видання)

 5. Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання)

 6. Плотніченко С.Р. Операційний менеджмент в системі управління підприємством/ С.Р. Плотніченко//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 59-61. (Наукове фахове видання)

 7. Плотніченко С.Р.Організація ділових переговорів в бізнесі/ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 56-58. (Наукове фахове видання).

 8. Плотніченко С.Р Аналіз методів моделювання транспортних систем/ О.П. Назарова, С.Р. Плотніченко, Н. В. Сурженко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).

 9. Плотніченко С.Р Звязки з громадськістю як позитивний імідж в органах влади./ С.Р. Плотніченко, К.В. Анатасова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).

 10. 1. Scopus, Web of Science Core Collection: Nonna Surzhenko. Cognitive modeling in the regional strategic management// Olga Nazarova, Olena Shevchuk, Svitlana Plotnichenko and Nonna Surzhenko / Міжнародна науково-практична конференція "Modern development paths of agricultural production", м. Мелітополь, 24 жовтня, 2018 р. Tavria State Agrotechnological University, Department Higher Mathematics and Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol, Ukraine, 72312

 11. 2. Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163с. С. 53-55.

 12. 3. Плотніченко С.Р.Організація ділових переговорів в бізнесі/ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 56-58.

 13. 4. Плотніченко С.Р Звязки з громадськістю як позитивний імідж в органах влади./ С.Р. Плотніченко, К.В. Анатасова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).

 14. 5. Етика в сучасному менеджменті. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - №1 (289.- 216 с. С. 117-119. (Наукове фахове видання).

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права.

 • Наукова діяльність у рамках наукових досліджень, обґрунтованих у наукових публікаціях.

 • Організаційна робота – керуюча постійно діючим студентським науковим гуртком «Діловий етикет»

 • 30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково метричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus.
  30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.
  30.3 Наявність виданих посібників та монографій (один навчальний посібник та одна монографія):
  Економіка сучасних соціально-трудових відносин: навч. посібник
  Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія
  30.8 Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону».
  30.14 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Діловий етикет».
  30.15 Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової та професійної тематики (загальною кількістю одинадцять публікацій).
  30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
  Договір №145 від 20.01.2017 року з підприємством ПРАТ «Комбінат Придніпровський».

Нагороди, заохочення, почесні звання

Сертифікат 4 лютого 2011 р. (слухач курсу «Воспроизводство плодородия почві и оптимизация условий жизни растений как основа производства конкурентоспособной продукции»).

Сертифікат 4-5 липня 2016 р. (успішно прослухала курс «Нетворкінг та бізнес модель канвас»).

Сертифікат 28 березня 2017 р. (успішно прослухала курс «Networking (Нетворкінг) – мистецтво створення зав’язків»)

· Сертифікат 7-9 лиcтопада 2019 р. (успішно завершила тренінг «Секрети фандрейзингу. Як отримати гроші, які не потрібно повертати»).

· Сертифікат 7 грудня 2019 р. (успішно завершила тренінг «Менеджмент ситуації: минуле і майбутнє в моменті "зараз"»).

· Сертифікат № 68776667 29-30 травня 2020 р. (учасник Міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми неперевної освіти в інформаційному суспільстві»).

Залишити повідомлення для декана
×