Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Рубцова Наталя Миколаївна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчила економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 2001 році за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2012 р. закінчила Запорізький національний університет зі спеціальності «Фінанси і кредит» та отримала кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2006 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Спеціальність 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», диплом: ДК № 039464 від 15.02.2007 р.

Науковий ступінь

Доцент. В 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри «Фінанси і кредит» № диплома 12 ДЦ № 027184

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • страхові послуги та особливості їх надання
 • оцінка діяльності страхових компаній
 • страховий захист підприємств аграрного сектору економіки

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, з 2007 р. – на посаді старшого викладача, а з 2011 р. - на посаді доцента кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Trusova N., Kohut I., Osypenko S., Radchenko N., Rubtsova N. Implementation of the Results of Fiscal Decentralization of Ukraine and the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1649-1663, sep. 2019. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4931 (наукометрична база: Scopus)

 2. Radchenko N., Rubtsova N., Chkan I., Yakysheva I. (2019) Methodical Approaches to Implementation of Financial Bank Stability. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp 547-559

 3. Синяєва Л. В., Рубцов М. О., Рубцова Н. М. Економіко-математична модель розрахунку середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства / Л. В. Синяєва, М. О. Рубцов, Н. М. Рубцова // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С. 144–152.

 4. Яцух О.О., Рубцова Н.М. Фінансове забезпечення виконання соціальних функцій держави у сфері пенсійного страхування / О.О. Яцух, Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, 2011. - № 3(15). – С. 305-312

 5. Рубцова Н.М. Проблемні аспекти розвитку агрострахування в Україні / Н.М. Рубцова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2011. – №4. – С. 24-32

 6. Череп А.В., Рубцова Н.М. Особливості страхового захисту господарств аграрного сектору економіки України / А.В. Череп, Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, 2012. - №2 (18). –т. 5 – С. 331-337

 7. Рубцова Н.М. Оцінка впливу державної підтримки на рівень ефективності роботи ПАТ СК «Оранта-Січ» в галузі страхування сільськогосподарських ризиків / Н.М. Рубцова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2012. – №6 – С. 88-97

 8. Рубцова Н.Н. Агрострахование как один из способов финансового обеспечения воспроизводства агропромышленного комплекса / Н.Н. Рубцова // Актуальные вопросы современной экономической науки: материалы II Международной научной конференции (г. Астрахань, 24-25 апреля 2012 г.) / сост. Е.О. Вострикова, Т.В. Зак, В.В. Попов, Т.М. Храмова. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2012. – С. 115-120

 9. Рубцова Н.М. Оцінка роботи ПАТ «СК «Оранта-Січ» в галузі автотранспортного страхування та напрями її удосконалення / Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ (Економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка.. – Мелітополь, 2013.– № 2(22). – т. 3 – С. 306-312

 10. Рубцова Н.М., Гришко Р. С. Сутність та необхідність розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників / Н.М. Рубцова, Р.С. Гришко // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 305 с. – С. 68-70

 11. Рубцова Н.М., Клімова А. О. Сутність та необхідність розвитку медичного страхування / Н.М. Рубцова, А. О. Клімова // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 305 с. – С. 117-119

 12. Рубцова Н.М., Мазурова І. В. Роль страхових посередників на страховому ринку України / Н.М. Рубцова, І. В. Мазурова // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 305 с. – С. 191-193

 13. Рубцов М., Муртазієв Е., Рубцова Н. Методика вибору статистичного критерію і його застосування до результатів педагогічного експерименту / М. Рубцов М., Е. Муртазієв, Н. Рубцова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: збірник наукових праць / [редкол.: С.М. Прийма (гол. ред.) та ін.]. – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2018. – Серія «Педагогіка». – Вип. 21 (2) – С. 215-219

 14. Рубцов М.О., Рубцов Н.М. Логічне мислення сучасного українського учня / М.О. Рубцов, Н.М. Рубцова // Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. – Випуск 10. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 373 с. – С. 254-258

 15. Рубцова Н.М., Мазурова І.В. Особливості розвитку страхового посередництва в Україні / Рубцова Н.М., Мазурова І.В. // Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. – 314 с. – С. 215-2017

 16. Рубцова Н.М., Щевелєва О. В. Страхування життя в системі особистого страхування / Н.М. Рубцова, О.В. Щевелєва // Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. – 314 с. – С. 227-228

 17. Рубцова Н.М., Клімова А.О. Перспективи запровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. С. 166-167

 18. Рубцова Н.М., Мазурова І.В. Інфраструктура страхового ринку України. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. С. 168

 19. Рубцова Н.М. Особливості розвитку HR-менеджменту в страхових компаніях України. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 р.). Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. С. 325-327

 20. Рубцова Н.М. Стан та перспективи розвитку страхового посередництва в Україні. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С. 337-342

 21. Рубцова Н.М. Аналіз ринку страхування зернових культур в Україні. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 444-454

 22. Рубцова Н.М., Рубцов М. О. Медичне страхування в Україні: реалії та перспективи розвитку. The 8th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 1-3, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. P. 710-720

 23. Вичурова А.Р., Рубцова Н.М. Страхування в зарубіжних країнах. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 203-205

 24. Зайцева О.С., Рубцова Н.М. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 212-214

 25. Івченко А.Г., Рубцова Н.М. Розвиток медичного страхування: світовий та вітчизняний досвід. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 217-219

 26. Мазурова І.В., Рубцова Н.М. Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України: реалії та перспективи. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 233-235

 27. Рубцова Н.М., Горпинич В.В. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 249-250

 28. Стоянчева Н.В., Рубцова Н.М. Сучасний стан майнового страхування в Україні. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 261-262

 29. Рубцова Н.М., Ліпіна Р.Є. Особливості регулювання страхового ринку України. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С. 277-279

 30. Рубцова Н.М., Рубцова Н.М. Оцінка сучасного стану страхування ризиків виробництва зернових культур в Україні. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. С.В. Кальченка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. - № 2 (40). – С. 186-194.

 31. Рубцова Н. М. Topical problems of forming of agroinsurance system in Ukraine / Н. М. Рубцова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – №2 (26) – С. 18-21

 32. Рубцова Н.М., Чкан І.О. Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Фінансовий простір. – № 4 (20). – 2015.

 33. Рубцова Н. М. Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні / Н. М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2016. – № 1 (30). – С. 96-100.

 34. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Оцінка існуючих страхових продуктів на ринку агрострахування України / Н.М. Рубцова, Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – С. 256-262.

 35. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Передумови забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств / Н.М. Рубцова, Н.Ю. Захарова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 1-2 (33-34). – С. 194-201

 36. Рубцова Н.М., Кравець О.В. Проблеми та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 262-263

 37. Рубцова Н.М., Мохнатко Є.Є. Оцінка сучасного стану ринку автотранспортного страхування в Україні. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 264-265

 38. Рубцова Н.М., Холод С.М. Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів: збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2018. С. 266-268

 39. Рубцова Н.М. Страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур як одна з умов укладання форвардних контрактів. «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 470 с. С. 230-232

 40. Рубцова Н.М. Страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур при укладанні форвардного контракту. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 343-345

 41. Рубцова Н.М., Холод С.М. Проблеми розвитку ринку агрострахування в Україні. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф.
  «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 260-261

 42. Рубцова Н.М. Проблеми розвитку ринку обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників України. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф.
  «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 246-247

 43. Рубцова Н.М., Хитров А.О. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів: стан та перспективи розвитку. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 181-183

 44. Рубцова Н.М., Аблялімов А.А. Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку . Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 179-180

 45. Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю. Особливості страхування майбутнього врожаю зернових культур за програмою форвардних закупівель. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36). С. 168-176

 46. Рубцова Н.М. Оптимізація вартості договорів страхування сільськогосподарської продукції за форвардними контрактами. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). С. 221-228

 47. Рубцова Н. М. Анализ состояния и перспективы развития системы агрострахования в Украине // Международная научно-практическая конференция «Финансовый и управленческий учет, анализ и аудит: проблемы постановки и внедрения в соответствии с требованиями МСФО», 30 апреля 2015 г., г. Душанбе

 48. Рубцова Н. М. Медичне страхування та перспективи його розвитку в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки і фінансів», Київ, 2015 р.

 49. Рубцова Н. М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку агрострахування в Україні / Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с. – С. 95-97

 50. Рубцова Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 4. – С. 237-240

 51. Марченко К.Ю. Роль актуаріїв у забезпеченні надійного страхового ринку України. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 138

 52. Мазурова І.В. Особливості державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 135-136

 53. Стоянчева Н.В. Сучасний стан майнового страхування в Україні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 142

 54. Зайцева О.С. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 117-118

 55. Вичурова А.Р. Страхування в зарубіжних країнах. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 108-109

 56. Горпинич В.В. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 111-112

 57. Івченко А.Г. Розвиток медичного страхування: світовий та вітчизняний досвід. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 122

 58. Рубцова Н.М., Вовк І.В. Оцінка сучасного стану страхування ризиків виробництва зернових культур в Україні. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. С.В. Кальченка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. - № 2 (40). – С. 186-194

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×