Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Косторной Сергій Володимирович
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчив з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 2004 році за спеціальністю «Економіка підприємства»

В 2013 році отримав ступінь магістра з фінансів і кредиту в Запорізькому національному університеті

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2011 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), № диплома ДК №067225

Науковий ступінь

Доцент. В 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту, № атестата 12 ДЦ № 039164

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • оподаткування сільськогосподарських підприємств
 • інформаційні технології у фінансах
 • управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 р.,  на посаді асистента – з 2008 року, а з 2013 року - на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту.


 1. Косторной С. В. Оподаткування експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс". 2019. №2(39).

 2. Косторной С.В. Системи оподаткування сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції», м. Мелітополь, 14-15 червня 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.

 3. Косторной С.В. Можливості та загрози щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – с. 225-226

 4. Косторной С. В. Особливості нарахування податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах / С. В. Косторной // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2013. – №1(21), том 1. – С. 274-282.

 5. Косторной С. В. Подання податкової звітності в електронній формі / С. В. Косторной // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2013. – №2(22), том 6. – С. 198-206.

 6. Косторной С. В. Напрями реформування оподаткування сільськогосподарських підприємств/ С. В. Косторной // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2014. – №2(26). – С. 110-113.

 7. Косторной С. В. Проблеми нарахування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році/ С. В. Косторной // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2016. – №2(31). – С. 135-138.

 8. Косторной С. В. Електронне адміністрування ПДВ: результати впровадження / С. В. Косторной // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2017. – №1(33).

 9. Косторной С.В. Проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). С. 200-206

 10. Косторной С.В. Вплив змін в системі оподаткування на фінансові показники підприємств аграрного сектору економіки. «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 470 с. С. 185-186

 11. Косторной С.В. Проблеми застосування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарськми товаровиробниками. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 326-328

 12. Косторной С.В. Оподаткування фермерських господарств: законодавчі зміни 2018 року. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф.
  «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 220-221

 13. Косторной С.В. Фактори, що впливають на вибір системи оподаткування сільськогосподарськими підприємствами. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 165-166

 14. Косторной С.В. Оцінка діючої системи оподаткування в аграрному секторі економіки: проблеми та перспективи розвитку // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×