Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Демченко Іван Володимирович
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчив з відзнакою факультет «Облік і аудит» Таврійського державного агротехнологічного університету в 2008 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2013 році захистив дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету. Спеціальність 08.00.08-гроші, фінанси і кредит, № диплома ДК 016812

Науковий ступінь

Доцент. В 2018 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, атестат АД № 001514

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • фінанси суб’єктів господарювання
 • антикризове регулювання та фінансова санація підприємств
 • фінансово-кредитний механізм ЗЕД

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2008 р.  на посаді асистента, а з 2017 р. - на посаді старшого викладача кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Demchenko I. V. Sanitation audit in the system of financial sanitation of the enterprise. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. pp.. 160-164. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
  URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-scientific-approaches-to-the-problems-of-modern-economy/

 2. Demchenko I., Financial indicator EBITDA and its value in the process of financial sanitation of enterprises // Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020. Pp. 36-39. URL: https://isg-konf.com/problems-of-implementation-of-science-into-practice/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Zbіrnik_materіalіv_konferencії_є_dostupnim&utm_content=810912297

 3. Демченко І.В., Проблема імпортозалежності економіки України у міжнародних фінансах // Actual problems of science and practice. Abstracts of XIV international scientific and practical conference. Stockholm, Sweden 2020. Pp. 319-321. URL: https://isg-konf.com/actual-problems-of-science-and-practice-2-2/

 4. Кочетков В. М., Трусова Н. В., Демченко І. В. Фактори впливу на платіжний баланс та фінансову стабільність України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2019, №1(39)

 5. Демченко І.В. Переваги та ризики європейської інтеграції України. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 р.). – Маріуполь ; Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. – с. 260-261. URL: https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Konferentsiya-2019-1.pdf

 6. Key approaches of financial stability of Ukraine / I. Demchenko // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2. – С. 5-8.

 7. Elements of financial safety of agrarian subjects of managing of Zaporozhe region / I. V. Demchenko // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2(5). – С. 7-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_2(5)__2.pdf

 8. Сучасна стратегія забезпечення фінансової безпеки аграрних суб’єктів господарювання / І. В. Демченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 4. – С. 227-231.

 9. N. Trusova, I. Demchenko, V. Ternovsky, N. Golub, I. Agieieva (2016) The Variability of risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, Volume 16 Issue 9, 25-30

 10. Demchenko I.V. (2017) Financial safety as a guarantee of the development of agrarian business entities / Demchenko I.V. // International conference «Innovative technologies in science and education. European experience», 21-24.11.2017, Vienna, Austria, Vol. 1, pp. 231-235

 11. Демченко І.В. Склад податкової звітності для платників різних категорій. V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів, магістрантів та молодих вчених за підсумками наукових досліджень 2017 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК»

 12. Демченко І.В. Експортний потенціал аграрної сфери економіки України. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 314-315

 13. Демченко І.В. Фактори зміцнення та основні загрози фінансовій системі України в умовах глобалізації. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 55-56

 14. Демченко І.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – с. 411-412

 15. Демченко І.В. Formation of financial potential of enterprise. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36)

 16. Демченко І.В. Фінансово-кредитний механізм зовнішньоекономічної діяльності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). – 284 с. С. 5-12

 17. Ivan Demchenko The problem of unprofitable activity of enterprises in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018), No. 1 March

 18. Olena Jatsuh, Ivan Demchenko, Natalya Zakharova, Volodymyr Tsap. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security. Technology audit and production reserves, no. № 2/5 (40), 2018 Р.56 р.37-44

 19. Демченко І.В. Щевелєва О.В. Торговельно-економічне співробітництво України та Європейського Союзу. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 148

 20. Демченко І.В. Щевелєва О.В. Ключові торгівельні партнери України у Європейському Союзі. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 149

 21. Демченко І.В. Щевелєва О.В. Санація підприємства: основні підходи в сучасних умовах. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 147

 22. Хитров А.О., Демченко І.В. Фактори впливу на курсову стабільність гривні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 144

 23. Демченко І.В. Тисленко В. Санаційний аудит в Україні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 143

 24. Демченко І.В. Недорєзков А.І. Експорт України у 2017 році. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 139

 25. Демченко І.В., Ліпіна Р.Є. Тенденція змін валютного курсу гривні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 131-132

 26. Демченко І.В., Григоренко А.О. ТОП-5 продуктів, які Україна експортує до ЄС. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – с. 114

 27. Демченко І.В. Переваги та ризики європейської інтеграції України. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 р.). – Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. – с. 260-261

 28. Демченко І.В. Проблема імпортозалежності економіки України у міжнародних фінансах // Actual problems of science and practice. Abstracts of XIV international scientific and practical conference. Stockholm, Sweden 2020. Pp. 319-321

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×