Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Почерніна Наталія Вікторівна
Посада

доцент кафедри економіки

Базова вища освіта

закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році за спеціальністю «Політична економія»

Вчене звання

кандидат економічних наук
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія. Диплом кандидата наук ДК № 004795

Науковий ступінь

доцент
У 2002 році отримано звання доцента кафедри економічної теорії . Атестат доцента ДЦ № 004079

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)


Галузь наукових інтересів:
 • сучасні ринкові трансформації економіки Україн

 • вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону;

 • пріоритети міжнародної економічної діяльності України


Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1988 року на посаді викладача, а з 1999 – на посаді доцента

Види і результати професійної діяльності


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Почерніна Н.В. Пріоритети регіональних стратегій в аспекті реалізації цілей сталого розвитку // Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 січня 2018 р.): у 2 ч.;Ч. 1, 2018

 2. Почерніна Н.В. Особливості трудової міграції сільського населення України // Світ економічної науки;Вип. 1: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, 2018, 2018

 3. Почерніна Н.В. Компаративні переваги як індикатор реалізації експортного потенціалу АПК на макро та мезорівні // Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни: матеріли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.). 2017

 4. Почерніна Н.В.Оцінка порівняльних переваг Запорізької області у зовнішній торгівлі агропродовольчою продукцією // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№2 (34). 2017

 5. Анастасова К.А., Почерніна Н.В. Фінансування аграрного сектору: синергетичний ефект стратегічного планування // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№3 (35). 2017

 6. Почерніна Н.В. Регіональна асиметрія внутрішньогалузевої торгівлі з іншими країнами за якісними показниками // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. V міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 20-21 квітня 2017 р. 2017

 7. Почерніна Н.В. Компетенції економіста з міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції – В 3-х ч.;Ч.1. 2016

 8. Почерніна Н.В. Сучасні особливості антикризової політики держави // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.). 2016

 9. Почерніна Н.В. Антикризова політика держави у світлі теорії синергетики // Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 18-19 березня 2016 р.). 2016

 10. Почерніна Н.В. Професійні компетентності економіста із зовнішньоекономічної діяльності // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Випуск 19. Мелітополь, ТДАТУ, 2016.

 11. Почерніна Н.В. Аналіз українського експорту зернових культур // Збірник наукових праць Таврійського ержавного агротехнологічного університету економічні науки);№3(32). 2016.

 12. Почерніна Н.В. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі продукцією Запорізької області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи сталого розвитку півдня України» (секція економічної теорії). 2016.

 13. Почерніна Н.В. Соціальний аспект стратегії розвитку аграрного сектору // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). 2016.

 14. Почерніна Н.В. Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (29). 2015

 15. Почерніна Н.В. Пряме іноземне інвестування в АПК України // Тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва»: зб. Матер. конференц.; Мелітополь, 2015

 16. Почерніна Н.В. Аналіз грошових споживчих витрат домогосподарств України у 2014 році // Економічний аналіз: зб. наук. праць;Т. 22, № 1. 2015

 17. Почерніна Н.В. Характеристика домогосподарств у сільській місцевості // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (26). 2014

 18. Почерніна Н.В. Умови застосування макроекономічної політики // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (27). 2014

 19. Почерніна Н.В. Еволюція методології економічної теорії // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013 р.). 2013

 20. Почерніна Н.В. Динаміка розвитку переробної промисловості АПК Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2(22). 2013

 21. Почерніна Н.В. Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1(21). 2013

 22. Почерніна Н.В. Інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (23). 2013

 23. Почерніна Н.В. Роль Запорізької області у стратегії модернізації економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (24). 2013

 24. Почерніна Н.В. Стан соціально-економічного розвитку Запорізького регіону у 2009-2012 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1(21). 2013

 25. Почерніна Н.В. Інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(23). 2013.

 26. Почерніна Н.В. Роль ВНЗ у формуванні інноваційної інфраструктури Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (18), т. 5. 2012

 27. Почерніна Н.В. Роль ілюстрацій у методичному забезпеченні самостійної роботи студентів економічного напрямку // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 16, Мелітополь, ТДАТУ, 2012 Почерніна Н.В. Роль ілюстрацій у методичному забезпеченні самостійної роботи студентів економічного напрямку // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 16, Мелітополь, ТДАТУ, 2012

 28. Почерніна Н.В. АПК регіону в світлі інвестиційної стратегії розвитку Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (17). 2012.

 29. Почерніна Н.В. АПК Зовнішня торгівля Запорізької області у 2000-2010 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (16). 2011

 30. Почерніна Н.В. Аналіз діяльності окремих об’єктів інфраструктури товарного ринку Запорізької області в 2008-2010 роках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (13). 2011

 31. Почерніна Н.В. Завдання розвитку ринкової інфраструктури АПК в контексті стратегії економічного зростання // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№3 (15). 2011.

 32. Почерніна Н.В. Методика формування завдань до державного іспиту з економічної теорії // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі;Вип. 15. 2011.

 33. Почерніна Н.В. Завдання ринкової інфраструктури у контексті забезпечення сталого розвитку сільського господарства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№2. 2010

 34. Почерніна Н.В. Інноваційні педогагічні технології індивідуально-консультативна робота в умовах впровадження КМСОНП // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання. 2008.

 35. Почерніна Н.В. Роль ринкової інфраструктури в соціально-економічному розвитку регіону // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1. 2008

 36. Почерніна Н.В. Державні та ринкові регулятори розвитку інфраструктури зовнішньо- економічної діяльності в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006». Дніпропетровськ, 2006

 37. Почерніна Н.В. Застосування системного підходу до аналізу інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності АПК // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці;Ч.1, Житомир, 2005

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Відповідальна за методичну роботу кафедри економіки.


Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Надішліть нам своє питання до факультету
×