Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Педченко Ганна Павлівна
Посада

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 1998 році за спеціальністю «Економіка підприємства»

Вчене звання

Доцент
В 2005 році отримала вчене звання доцента,
диплом 02 ДЦ № 014592

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2003 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді ІАЕ УААН. Спеціальність 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • економіка вищіх навчальних закладів, імідж вишу;
 • розвиток підприємництва в регіоні
 • економічне обгрунтування напрямів зростання прибутковості суб’єктів підприємницької діяльності
 • обгрунтування доцільності бізнес-проектів
 • моделювання сучасних бізнес-процесів

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1998 р. на посаді асистента, а з 2004 - на посаді доцента.
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Педченко Г.П. за 2016-2020 рр.


 1. Педченко Г.П. Диференціація та концентрація на ринку аграрної освіти Г.П. Педченко / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) /– Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 2. - С. 270-277 (Наукове фахове видання)

 2. Педченко Г.П. Статистичний аналіз впливу на попит на освітні послуги аграрних ВНЗ Г.П. Педченко. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 3 (23). –с.157-160. (Наукове фахове видання)

 3. Педченко Г.П. Оптимізація кормового раціону високопродуктивних корів Г.П. Педченко, Д.О. Мілько / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького, 2013. - Том 15, № 2 (56). - C. 257-268. (Наукове фахове видання)

 4. Педченко Г.П. Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: Випуск 23 / ПДАТУ; за ред. д.е.н., проф. В.В. Іванішина. - Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2015. - 380 с. C. 166-173. (Наукове фахове видання)

 5. Педченко Г.П. Сучасний стан підприємництва в Запорізькій області Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяевої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). - С. 159-167 (IndexCopernicus, GoogleScholar) (Наукометричне фахове видання)

 6. Педченко Г.П. Соціальні аспекти розвитку підприємництва в Україні Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяевої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 1-2 (33-34)- С. 260-268. (IndexCopernicus, GoogleScholar) (Наукометричне фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 0116U002739)

 • Організаційна робота – відповідальна за організацію наукової роботи на кафедрі


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×