м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Коноваленко Анастасія Сергіївна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою факультет менеджменту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у 2002 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»
Закінчила з відзнакою факультет економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету ім.Д.Моторного у 2020 році за спеціальністю «Маркетинг». Отримала диплом магістра

Вчене звання

Доцент
У 2019 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2021 році захистила дисертацію у спеціалізованій раді Одеської національної академії харчових технологій та отримала науковий ступінь доктора економічних наук. Спеціальність: 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Тема дисертації: «Формування маркетингового механізму організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти»

Кандидат економічних наук
У 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • Маркетинг та інновації
  • Поведінка споживача
  • Інформаційні технології маркетингу

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2002 року працювала на викладачем кафедри менеджменту та маркетингу та на посаді заступника декана у Відособленому підрозділі Запорізького інституту економіки на інформаційних технологій у м. Мелітополь.
З 2003 до 2013 року працювала там же старшим викладачем та деканом фінансово-економічного факультету на засадах внутрішнього суміщення.
З 2013 до 2017 року працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу, а також на посаді заступника директора з наукової роботи.
З 2017 до 2019 року працювала на посаді старшого викладача кафедри маркетингу ТДАТУ
З квітня 2019 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу ТДАТУ
Види і результати професійної діяльності д.е.н., доцент Коноваленко А.С.


Коноваленко А.С. Індикатори управління безпекою харчування дітей. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : наукове видання. 2021. - №20 (48). – С. 59-66. Наукове фахове видання (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А. С. Соціометрична оцінка взаємодії суб’єктів маркетингового механізму. Міжнародний науковий журнал ; Інтернаука;. Серія: ;Економічні науки;. – п 2021. - №1. – С. 111-117. doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6853 (наукометрична база: Index
Copernicus)


Маркетингові аспекти організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика. Монографія. /A.C. Коноваленко. — Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс»,2020. — 333 с.


Коноваленко А.С.  Потенціал маркетингового механізму організації харчування закладами загальної середньої освіти.  Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. 2020. № 6. С. 276-285.  (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А. С. Маркетинговий механізм організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету – Сер. : Економіка. 2020. Том 7, вип.2. – С. 137-145. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А. С. Економічні аспекти організації харчування дітей у загальноосвітніх закладах. «Вісник» Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. №4. Том 2. 2020. С. 233-240. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А. С. Оцінка сприйняття харчового сервісу у закладах загальної середньої освіти. Вчені записки Університету «КРОК» - 2020. - №4(60). С. 121-127. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А.С. Аналіз впливу соціального оточення на модель поведінки споживача. Часопис економічних реформ. – 2020. – № 4 (40). – С. 76-84. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А.С. Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей шкільного віку на ринку продуктів та послуг харчування. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І.
Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний
університет. 2020. № 2 (73). С. 37–48. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А.С. Маркетинговий аспект споживчої соціалізації дітей шкільного віку. Інноваційна економіка. 2020. №2. – С. 112-118. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А. С. Методичні підходи до дослідження споживчої поведінки дітей шкільного віку. Нобелівський вісник. 2020. № 1 (13). С. 42-48. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко А.С. Методика аналізу чинників макромаркетингового середовища ринку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2 (42). С. 190-197. (наукометрична база: Index Copernicus)


Коноваленко, А. (2020). Управління безпекою харчування дітей. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1666


Коноваленко А.С. Взаємодія суб’єктів маркетингового механізму. Економічний часопис Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. 2020, Том 1, №21. С. 129-136.
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-129-136


Коноваленко А.С. Іванченко, О. О. Іванченко, С. С. Можливості просування продуктів харчування в Інтернеті / А.С. Коноваленко// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);C. 16-17 -ТДАТУ-2020


Коноваленко А.С. Болбат, О. Г. Вторигін, А. Ю. Асортиментна політика виробництва hand-made продукції / А.С. Коноваленко// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 5-6-ТДАТУ-2020


Коноваленко А.С. Політичні аспекти розвитку ринку продуктів дитячого харчування / А.С. Коноваленко// Напрями та сучасний розвиток міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції;С. 68-71-2020


Коноваленко А.С. Визначення споживчого статусу дитини у маркетингу продуктів харчування / А.С. Коноваленко// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 2 (С. 188-190)-ФОП Однорог Т. В. -2019


Коноваленко А.С. Вплив культурних чинників макросередовища ринку продуктів харчування на споживчу поведінку дітей шкільного віку / А.С. Коноваленко// The 1st International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (September 18-20, 2019);P. 255-260 -2019


Konovalenko, A. Economic factors of food market development for school-age children/ A. Konovalenko // Економічні горизонти;№ 3(10) (С. 31-42)-2019Бончужна Є.Ф. Коноваленко А.С. Аналіз «колеса бренду» компанії «АВК»/ Є.Ф. Бончужна// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 140-141) -2019Бовкун Г.О. Коноваленко А.С. Складові айдентики бренду у формуванні конкурентних переваг/ Г.О. Бовкун// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ»;(С. 214-215) -2019Мостовий О.Є. Коноваленко А.С. Роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії підприємства/ О.Є. Мостовий// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ»;(С. 212-214) -2019Крюковська К.І. Коноваленко А.С. Модель BRAND WHEEL на прикладі ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» / К.І. Крюковська// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічноїт урбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ;(С. 194-195) -2019Лебедка А.А. Коноваленко А.С. Факторы формирования покупательского выбора молодежи/ А.А. Лебедка// Материалы международной научно-практической заочной конференции "Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современный условиях";(С. 369-372) -2019


Коноваленко А.С. Роль маркетингу в управлінні безпекою харчування дітей/ А.С. Коноваленко// Karlovy Vary: Skleněný Můstek -2019


Коноваленко А.С. Влияние маркетинговой деятельности предприятий на безопасность питания детей и подростков/ А.С. Коноваленко// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики-2019


Бончужная Е.Ф. Коноваленко А.С. Факторы макромаркетингового окружения организации / Е.Ф.Бончужная// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики-2019


Коноваленко А.С. Вплив бренду на поведінку споживачів на ринку дитячого харчування/ А.С. Коноваленко/ Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);№ 2 (37) (С. 33-39) - 2018


Бончужна Є.Ф. Коноваленко А.С. Аналіз «колеса бренду» компанії «АВК» / Є.Ф. Бончужна// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 140-141) - 2018


Legeza, D. G. Konovalenko, A. Factors of the marketing macro system effecting children’s food production/ D. G. Legeza// Economic Annals-ХХI;Volume 170, Issue 3-4 (P. 49-56)-2018


Бончужна Є.Ф. Коноваленко А.С. Соціальна відповідальність бізнесу на ринку кондитерських цукрових виробів / Є.Ф. Бончужна// Збірник наукових праць магістрантів та студентів таврійського державного агротехнологічного університету;(С. 7-11)- 2018


Вовк І.В. Коноваленко А.С. Біхевіориська теорія поведінки споживача / І.В. Вовк// Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз: зб. мат.-ліввсеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. В 2-х т.;Т. 1-Нац. метал. академія України - 2018


Коноваленко А.С. Вплив бренду на поведінку споживача/ А.С. Коноваленко/ Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 2018 р.);С. 436-438 - 2018


Коноваленко А.С. Необхідність генерування інноваційних ідей на основі інтрамаркетингу / А.С.Коноваленко//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);Вип. № 4 (40)-2017


Коноваленко А.С., Л.О. Болтянська, Д.М. Трачова, Т.В. Куліш, Г.В. Ортіна, І.В. Колокольчикова, Н. О. Шквиря, О.І. Лисак, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, Т.В. Арестенко, Л.В. Андреєва, В.М. Тебенко, Н.С. Серських, С.Я. Вертегел, О.О. Яцух, В.Д. Цап, Т.І. Яворська Від ідеї до власної справи: навчальний посібник / А.С.Коноваленко-2017


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • З 2017 року – координатор проекту «Бізнес-інкубатор ТДАТУ»

  • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

  • Виконання обов’язків куратора 31 МК

  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Маркетинг» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Організаційна робота – організація наукової роботи кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×