Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Коноваленко Анастасія Сергіївна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою факультет менеджменту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у 2002 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Вчене звання

Доцент
У 2019 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons


Галузь наукових інтересів:
 • Вплив маркетингових засобів на поведінку споживача

 • Бренд-менеджмент


Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2002 року працювала на викладачем кафедри менеджменту та маркетингу та на посаді заступника декана у Відособленому підрозділі Запорізького інституту економіки на інформаційних технологій у м. Мелітополь.
З 2003 до 2013 року працювала там же старшим викладачем та деканом фінансово-економічного факультету на засадах внутрішнього суміщення.З 2013 до 2017 року працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу, а також на посаді заступника директора з наукової роботи. З вересня 2017 року працює на посаді старшого викладача кафедри маркетингу ТДАТУ
Види і результати професійної діяльності к.т.н., ст. викл. Коноваленко А.С.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути

 1. Бончужна Є.Ф. Коноваленко А.С. Аналіз «колеса бренду» компанії «АВК»/ Є.Ф. Бончужна// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 140-141) -2019


 2. Крюковська К.І. Коноваленко А.С. Модель BRAND WHEEL на прикладі ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»/ Крюковська К.І.// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ»;(С. 194-195) -2019


 3. Бовкун Г.О. Коноваленко А.С. Складові айдентики бренду у формуванні конкурентних переваг/ Г.О. Бовкун// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ»;(С. 214-215) -2019


 4. Мостовий О.Є. Коноваленко А.С. Роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії підприємства/ О.Є. Мостовий// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ»;(С. 212-214) -2019


 5. Крюковська К.І. Коноваленко А.С. Модель BRAND WHEEL на прикладі ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» / К.І. Крюковська// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічноїт урбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.(Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. ДВНЗ«ПДТУ;(С. 194-195) -2019


 6. Лебедка А.А. Коноваленко А.С. Факторы формирования покупательского выбора молодежи/ А.А. Лебедка// Материалы международной научно-практической заочной конференции "Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современный условиях";(С. 369-372) -2019

 7. Коноваленко А.С. Роль маркетингу в управлінні безпекою харчування дітей/ А.С. Коноваленко// Karlovy Vary: Skleněný Můstek -2019

 8. Коноваленко А.С. Влияние маркетинговой деятельности предприятий на безопасность питания детей и подростков/ А.С. Коноваленко// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики-2019

 9. Бончужная Е.Ф. Коноваленко А.С. Факторы макромаркетингового окружения организации / Е.Ф.Бончужная// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики-2019

 10. Legeza, D. G. Konovalenko, A. Factors of the marketing macro system effecting children’s food production/ D. G. Legeza// Economic Annals-ХХI;Volume 170, Issue 3-4 (P. 49-56)-2018

 11. Бончужна Є.Ф. Коноваленко А.С. Соціальна відповідальність бізнесу на ринку кондитерських цукрових виробів / Є.Ф. Бончужна// Збірник наукових праць магістрантів та студентів таврійського державного агротехнологічного університету;(С. 7-11)- 2018

 12. Вовк І.В. Коноваленко А.С. Біхевіориська теорія поведінки споживача / І.В. Вовк// Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз: зб. мат.-ліввсеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. В 2-х т.;Т. 1-Нац. метал. академія України - 2018

 13. Коноваленко А.С. Вплив бренду на поведінку споживача/ А.С. Коноваленко/ Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 2018 р.);С. 436-438 - 2018

 14. Коноваленко А.С. Необхідність генерування інноваційних ідей на основі інтрамаркетингу / А.С.Коноваленко//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);Вип. № 4 (40)-2017

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • З 2017 року – координатор проекту «Бізнес-інкубатор ТДАТУ»


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×