м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Легеза Дарія Георгіївна
Посада

д.е.н., професор, завідувач кафедри

Базова вища освіта

У 2000 році закінчила Таврійський державний агротехнічний університет, економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємств»

Вчене звання

Професор
У 2019 році отримала вчене звання професора кафедри маркетингу

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2012 році захистила дисертацію у спеціалізованій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН та отримала науковий ступінь доктора економічних наук. Спеціальність: 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Тема дисертації: «Формування конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств (теорія, методологія, практика)»

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
 • Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції
 • Логістичний менеджмент у підприємствах хлібопекарської галузі
 • Маркетингові дослідження ринку овочів для дитячого харчування

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2001 року на посаді головного економісту Інформаційно-консультаційного центру «Агро-Таврія»
з 2005 року – на посаді доцента кафедри менеджменту та маркетингу
з 2011 року – директор наукового інституту Стратегії соціально-економічного розвитку Півдня України
з 2012 році по теперішній час очолює кафедру маркетингу. У лютому 2018 року приймала участь як викладач у Зимовій міжнародній школі «Зелена економіка» на базі Казахського національного аграрного університету (м. Алма- Ата).
Види і результати професійної діяльності д.е.н., проф. Легеза Д.Г.


Легеза Д.Г., Грушко, А. О., Малєв, Є. В. Трижон, Я. О. Маркетингові аспекти створення нової моделі аграрного туризму/ Д.Г. Легеза/ Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 11-13-ТДАТУ-2020


Легеза Д.Г., Чабан, А. О. Формування унікальної товарної пропозиції у сфері маркетингу послуг/ Д.Г. Легеза/ Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 39-40-ТДАТУ-2020


Легеза Д.Г., Береславський О. С. Маркетингові підходи до виробництва макаронних виробів в регіоні/ Д.Г. Легеза/ Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 9-10-ТДАТУ-2020


Легеза Д.Г. Трохимчук, М. П. Мінко, В. Д. Маркетинговий менеджмент проекту крафтових макаронних виробів/ Д.Г. Легеза/Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 26-27-ТДАТУ-2020


D. Leheza, Th. Brunner, Y. Kerimova, T. Kulish, A. Konovalenko A model of consumer buying behavior in relation to eco-intelligent products in catering/D. Leheza /Innovative Marketing;15 (1) (P. 54-65) -2019


Легеза Д.Г. Плясецька В. Р. Інтегровані маркетингові комунікації мережі ресторанів «Lviv Croissants»/ В.Р. Плясецька/Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей (Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року);(С. 94) -2019


Легеза Д.Г. Дударєва А.В. Сучасний стан виробництва та реалізації смородини в Україні/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 204-207 -2019


Легеза Д.Г. Пожидаєва В.С. Сучасні тенденції розвитку ринку солодкої кукурудзи/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 278-282 -2019


Легеза Д.Г. Обіход В.Ю. Ринок спецій в Україні: аніс, фенхель, коріандр/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 256-260 -2019


Легеза Д.Г. Краєва О.В. Розвиток ринку часнику як нішевої культури/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 235-239 -2019


Легеза Д.Г. Ніколаєнко О.О. Стан та тенденції розвитку ринку аґрусу в Україні/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 253-256 -2019


Легеза Д.Г. Пазенко П.О. Інструменти маркетингу при реалізації нішевих культур: коріандр/ Д.Г. Легеза//
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 262-265 -2019


Легеза Д.Г. Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції/ Д.Г. Легеза//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (38) (С. 122-128)-Мелітополь: ТДАТУ-2018


Легеза Д.Г. Управління прибутком на підприємствах хлібопекарської галузі/ Д.Г. Легеза//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету: економічні науки;№ 1 (36) (С. 161-167) -2018


Legeza, D. G. Yessengaziyeva, S. Adilov, S. Britchenko, I. Competitive positions of eastern europe and central asia countries at the world wheat market/ D. G. Legeza// Тези міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування": зб. матер. конференц.;(С. 442-445) -2018


Legeza, D. G. Factors of the marketing macro system effecting children’s food production/ D. G. Legeza// Economic Annals-ХХI;Volume 170, Issue 3-4 (P. 49-56)-2018


Легеза Д.Г. Логістичні підходи до реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах/ Д.Г. Легеза/ Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал;№ 3-4'2017(68) (С. 167-173)-2017


Легеза Д.Г. Проблеми формування оптової торгівлі плодоовочевої продукції/ Д.Г. Легеза/ Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.) Т. 3 Економічні науки (С. 17-20)-2015


Legeza, D. G. Cases on practical lessons for economic graduate education/D. G.Legeza/Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції-Люкс-2014


Legeza, D. G. Management Of Competitiveness Of Dairy Enterprises/ D. G. Legeza//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (27)-ТДАТУ-2014


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
  Писарюк С. В. Управління економічною ефективністю операційної діяльності мережі супермаркеті, подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2016;
  Демчук О.М. «Ефективність переробки та реалізації молока в аграрних підприємствах, подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Дніпропетровський аграрно-економічний університет;

 • Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”
  Участь в Українському проекту бізнес розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, со-фінансується та реалізується MEDA;
  Участь в Міжнародному курсі «Інформаційна підтримка жіночого підприємництва» за програмою MASHAV (Їзраїль);

 • Керівник науково-технічної програми «Маркетингова стратегія розвитку підприємств агропромислового комплексу» (номер державної реєстрації 0116U002738) науково-дослідного інституту «Соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України»

 • Член редакційної колегії наукового видання «Вісник ТДАТУ: економічні науки»

 • Завідувач кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету

 • Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради, член Спеціалізованої вченої ради 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Таврійському державному агротехнологічному університеті

 • Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту

 • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

 • Виконання обов’язків куратора 11МБМК групи


Нагороди, заохочення, почесні звання

1. Диплом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради за сумлінну працю та високий професіоналізм (23.04.2012)

2. Подяка міністра аграрної політики та продовольства України за сумлінну працю та досягнуті результати в економічному розвитку та зміцненні України вересень 2012 року

3. Лауреат премії кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації "За наукові досягнення" від 13 червня 2012 року

4. Іменна стипендія Верховної ради України для талановитих молодих вчених (23.12.14)

5. Подяка Запорізької обласної ради за наукові результати, досягнуті в економічному розвитку та зміцненні Південного регіону (вересень 2012 р.)

6. Подяка міністра аграрної політики та продовольства України вересень 2013 року

7. Подяка Запорізької обласної ради за за наукові результати, досягнуті в економічному розвитку та зміцненні Південного регіону (вересень 2017 р.)

8. Подяка Міністерство освіти та науки України 

9. Почесна грамота Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради від 04.10.2018 р.
10. Подяка, Міністерство освіти і науки України, 2021

Залишити повідомлення для декана
×